Skip to main content

ASSIST. PROF. FULYA ÖZKAL MOLLA, MD

Obstetrics and Gynecology

E-Mail: hastane@biruni.edu.tr
Phone: 444 8 276

ASSIST. PROF. FULYA ÖZKAL MOLLA, MD

Education

Yeditepe University Faculty of Medicine
Bezmialem Vakıf University Department of Obstetrics and Gynecology 2018 Obstetrics and Gynecology

Experience

Esenler Women’s Health and Pediatrics Hospital 2018 – 2021
Private Güngören Hospital 2021-2022

Scientific Memberships

Turkish Medical Association

Scientific Publications

Bilimsel Yayınlar:
SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınlar:

1.) Vitamin D status in the first-trimester: effects of Vitamin D deficiency on pregnancy outcomes. Ates S, Sevket O, Ozcan P, Ozkal F, Kaya MO, Dane B. Afr Health Sci. 2016 Mar;16(1):36-43. doi: 10.4314/ahs.v16i1.5.PMID: 27358611

2.) Different phenotypes of polycystic ovary syndrome in Turkish women: clinical and endocrine characteristics. Ates S, Sevket O, Sudolmus S, Dane B, Ozkal F, Uysal O, Dansuk R.Gynecol Endocrinol. 2013 Oct;29(10):931-5. doi: 10.3109/09513590.2013.819082. Epub 2013 Jul 26.PMID: 23998514

3.) Effect of parity on first-trimester uterine artery Doppler indices and their predictive value for pregnancy complications. Dane B, Batmaz G, Ozkal F, Bakar Z, Dane C.Gynecol Obstet Invest. 2014;77(1):24-8. doi: 10.1159/000355698. Epub 2013 Nov 6.PMID: 24216636

4.) Hydrosonographic assessment of the effects of 2 different suturing techniques on healing of the uterine scar after cesarean delivery. Sevket O, Ates S, Molla T, Ozkal F, Uysal O, Dansuk R. Int J Gynaecol Obstet. 2014 Jun;125(3):219-22. doi: 10.1016/j.ijgo.2013.11.013. Epub 2014 Feb 28.

Uluslar arası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.) Gestasyonel Diyabet taraması preeklampsiyi öngörebilir mi? Batmaz G, Molla F, Karaca N, Karasu A , Dane B Perinatoloji Dergisi 2016;24 (1):6-10
(Can gestational diabetes screening predict preeclampsia? Perinatal Journal 2016;24(1):6-10. )
Uluslar arası kitaplarda çeviriler:

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.) Plasenta Previa Olgularının Retrospektif İncelemesi. Batmaz G, Molla F, Molla T, Özcan P, Dansuk R, Dane B. Med Bull Haseki 2015;53:299-302
2.) Servikal Gebelik Yönetiminde Minimal İnvaziv Yaklaşım. Batmaz G, Molla F, Molla T, Aydın S, Dansuk R. Med Bull Haseki 2015; 53: 165-167.
3.) Glanzmann Trombastenili Gebenin Peripartum Dönemde Yönetimi: Olgu Sunumu. Ateş S, Molla T, Özkal F, Çetin G, Başaranoğlu G, Dane B. Med Bull Haseki 2014; 52: 208-211
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.) Hydrosonographic assessment of two different suturing techniques on healing of the uterine scar after a cesarean section. Sevket O, Ates S, Molla T, Ozkal F, Uysal O, Dansuk R. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler. J Turk Soc
Obstet Gynecol. 2013; PB 140

Kitap Bölüm Yazıları
Güncel Obstetrik Yaklaşımlar- Bölüm 10; Akademisyen Yayınevi; 2020

Lisans Eğitimi esnansında yapılan yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınlar:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.)Laparoskopik cerrahide neden açık ameliyata geçiyoruz? 5 yıllık retrospektif analiz ve sonuçları E.Altınlı, H.Kadıoğlu , F.Özkal, D.Karapınar, A.Çelik, R.Kurt, N.Köksal (sözlü sunum) 8.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2007, Antalya

2.)Genel Cerrahi uzmanları ve asistanlarının kendi bakış açısından cerrahi F.Özkal (poster sunum) VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 2007, Antalya

Medical Fields of Interest

Pregnancy Diagnosis and Monitoring
Gynecological Surgery
Sexual Health and Reproductive Health
Genital Aesthetics & Laser Applications
Hysteroscopic and Laparoscopic Operations

Open chat
Hello, How can we help you?