Skip to main content

ASSIST. PROF. HAZAL BERÇEM GÜRLEYEN, MD

Pediatric Surgery

E-Mail: hastane@biruni.edu.tr
Phone: 444 8 276

ASSIST. PROF. HAZAL BERÇEM GÜRLEYEN, MD

Education

Yeditepe University Faculty of Medicine, 29.06.2012
Erciyes University Faculty of Medicine, 08.12.2020 Pediatric Surgery

Experience

ISTANBUL ATASEHIR COMMUNITY HEALTH CENTER / PHYSICIAN 09.11.2012-17.12.2014
ERCİYES UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE / RESEARCH ASSISTANT / PEDIATRIC SURGERY 24.06.2015-15.03.2021
MINISTRY OF HEALTH BINGOL MATERNITY AND CHILDREN’S DISEASES HOSPITAL / SPECIALIST PHYSICIAN / PEDIATRIC SURGERY 29.03.2021-21.10.2022
BIRUNI UNIVERSITY HOSPITAL 14.11.2022-

Scientific Memberships

Turkish Medical Association

Scientific Publications

1) PİLORİK ATREZİ
ÖZTÜRK A. B. , GÜRLEYEN H. B. , TURAN C.
JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY CASE REPORTS, cilt.41, ss.64-65, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
2)ÇOCUKLARDA AKUT PERFORE YA DA PERFORE OLMAMIŞ APANDİSTLERİN ERKEN TAHMİNİNDE İMMATÜR GRANÜLOSİTİN ROLÜ
DOĞAN M. , GÜRLEYEN H.B.
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, Mart 2022, Vol. 28, No. 3

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar:
1) SENKRON BİLATERAL WİLMS TÜMÖRÜ: 3 DEV KİTLE
ÖZTÜRK A. B. , GÜRLEYEN H. B. , TURAN C.
36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 24 – 27 Ekim 2018, ss.355-356
2) PİLOR ATREZİSİ
ÖZTÜRK A. B. , GÜRLEYEN H. B. , TURAN C.
36. ulusal çocuk cerrahisi kongresi, İzmir, Türkiye, 24 – 27 Ekim 2018, ss.325-326
3) DENEYSEL NEKROTİZAN ENTEREKOLİT’TE D-LAKTAT’IN TANISAL ROLÜ
ÖZTÜRK A. B. , TURAN C. , GÜRLEYEN H. B.
36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 24 – 27 Ekim 2018, ss.34-35
4) SÜNNET KOMPLİKASYONU OLARAK ÜRETRAL FİSTÜL VE KORPUS KAVERNOZUM ATROFİSİYE BİRLİKTE KÖTÜ GLANÜLER KOZMETİK: OLGU SUNUMU / Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Kayseri
HB Gürleyen, U Bağcı, M Yücel, C Turan, KU Özkan
10. ULUSAL PEDİATRİK ÜROLOJİ KONGRESİ / 2019 / SAMSUN
5) BİFİD FALLUS OLGUSUNDA MİNİMAL İNVAZİV REKONSTRÜKSİYON: OLGU SUNUMU / Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Kayseri
HB Gürleyen, U Bağcı, M Yücel, C Turan, KU Özkan
10. ULUSAL PEDİATRİK ÜROLOJİ KONGRESİ / 2019 / SAMSUN
6) FAST LUNG MRI AS A DİAGNOSTİC İMAGİNG TOOL FOR CONGENİTAL DİAPHRAGMATİC HERNİA
SUREYYA BURCU GORKEM, HAZAL BERCEM GURLEYEN
2021 İNTERNATİONAL PEDİATRİC RADİOLOGY CONGRESS / 11-15 OCTOBER 2021 / ROME-İTALY
7) NADİR GÖRÜLEN EOZİNOFİLİK SİSTİT ÖYKÜSÜNÜN YÖNETİMİ
Hb Gürleyen, U Bağcı, Ku Özkan
12. PEDİATRİK ÜROLOJİ KONGRESİ / 2022 / KUŞADASI – AYDIN

Sözlü Sunum:

1) FAST LUNG MRI AS A DİAGNOSTİC İMAGİNG TOOL FOR CONGENİTAL DİAPHRAGMATİC HERNİA
SUREYYA BURCU GORKEM, HAZAL BERCEM GURLEYEN
2021 İNTERNATİONAL PEDİATRİC RADİOLOGY CONGRESS / 11-15 OCTOBER 2021 / ROME-ITALY
2) NADİR GÖRÜLEN EOZİNOFİLİK SİSTİT ÖYKÜSÜNÜN YÖNETİMİ
Hb Gürleyen, U Bağcı, Ku Özkan
12. PEDİATRİK ÜROLOJİ KONGRESİ / 2022 / KUŞADASI – AYDIN

Medical Fields of Interest

• Pediatric Surgery
• Pediatric Urology
• Neonatal Surgery
• Abdominal Surgery
• Circumcision
• Inguinal Hernia in Children
• Undescended Testis in Children

Awards

Management of a Rare Case of Eosinophilic Cystitis / Best Case Presentation Award / 12th Pediatric Urology Congress / November 2-5, 2022 / Kuşadası-Aydın

Open chat
Hello, How can we help you?