Skip to main content

ASSIST. PROF. NECDET DEMİR, MD

Orthopedics and Traumatology

E-Mail: hastane@biruni.edu.tr
Phone: 444 8 276

ASSIST. PROF. NECDET DEMİR, MD

Education

Bachelor’s Degree: Medicine, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, 2004-2010

Doctorate: Orthopedics and Traumatology, Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine, 2011-2016

Experience

General Practitioner Muş Merkez Azize Hersat Health Center (DHY) 2010-2010
General Practitioner Muş Varto State Hospital Emergency Department (DHY) 2010-2010
General Practitioner Muş State Hospital Emergency Department (DHY) 2010-2011
Assistant Doctor Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine 2011-2016
Specialist Doctor (Op. Dr.) Hakkari Yüksekova State Hospital (DHY) 2016-2017
Assistant Professor, Biruni University Faculty of Medicine Hospital 2017 (ongoing)

Scientific Memberships

Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği)

Scientific Publications

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Demir N, Dokur M, Agdoğan Ö, Koc S, Karadağ M, Dokur İF. Electric scooters as a silent source of danger in increasing use among young people: a single-center in depth accident analysis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023 May;29(5):596-604.

2. Kaya O, Kasabalıgil A, Demir N, Sarıyılmaz K. Is it possible to achieve satisfactory results with intramedullary locking nails in adult forearm fractures? Hand Microsurg 2022;11:69-74.

3. Şahin K, Kendirci AS, Kocazeybek E, Demir N, Sağlam Y, Erşen A. Reliability of Bigliani’s Classification Using Magnetic Resonance Imaging for Determination of Acromial Morphology. Malaysian Orthopaedic Journal 2022 Vol 16 No 3.

4. Demir N, Demirel M, Turna Ö, Yıldızlar D, Demirbaş Ö, Sağlam Y. Effect of clinician’s experience and expertise on the inter- and intra-observer reliability of hip migration index in children with cerebral palsy: A STROBE-compliant retrospective study. Medicine (Baltimore). 2021 Mar 12;100(10):e24538. doi: 10.1097/MD.0000000000024538.

5. Polat G, Ceylan HH, Kuyucu E, Demir N, Karademir G, Erdil M. Changes in Body Mass Index after Arthroscopic Surgery and Its Effect on Functional Outcomes, International Journal of Clinical Medicine, 2016, 7, 293-296

6. Sogut O, Yigit M, Karayel E, Demir N. Luxatio erecta humeri: Hands-up dislocation. The Journal of Emergengcy Medicine, Vol. 49, No. 2, pp. e53–e55, 2015

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Cengiz Ö, Demir N, Dırvar F, Ceylan HH. Mortality and The Factors Affecting Patients Over 65 Age with Unstable Intertrochanteric Fractures Treated with Proximal Femoral Nail. Bakırköy Tıp Dergisi DOI: 10.474/BTDMJB.20180108023033

2. Cengiz Ö, Demir N, Dırvar F. Effects of Graft Selection In Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction On Clinical Results: Mid-Term Functional Results. Şişli Etfal Tıp Bülteni DOI: 10.14744/SEMB.2018.23281

3. Cengiz Ö, Dırvar F, Demir N, Tunç OD. Horizontal Mattress Sutures with Gauze Support for the Closure of Large Skin Defects: A Simple and Inexpensive Technique. Van Tıp Derg DOI: 10.5505/vtd.2018.53215

4. Erdil M, Ceylan HH, Demir N, Elmadağ M, Bilsel K, Polat G. Pediatrik Gartland Tip 3 Suprakondiler Humerus Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız, JOPP Derg 5(1):27-31, 2013

5. Polat G, Ceylan HH, Erdil M, Bilsek K, Demir N, Tunçer N, Uzer G. Pediatrik Femur Diafiz Kırıklarında Traksiyon Sonrası Pelvipedal Alçılama ve Titanyum Elastik Çivi Tedavilerinin Karşılaştırılması JOPP Derg 5(2):89-93, 2013

6. Elmadağ M, Ceylan HH, Demir N. Kifoskolyozun cerrahi korreksiyonu sonrası brown-sequard sendromu gelişimi, The Journal of Turkish Spinal Surgery, Cilt: 24 Sayı: 2 Nisan 2013 ss. 147-150

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Demir N, Dokur M, Agdoğan M, Koç S, Karadağ M, Dokur İF. Gençler arasında kullanımı giderek artan sessiz bir tehlike kaynağı olarak elektrikli scooter: Tek merkezli detaylı bir kaza analizi. ATUDER 27.Acil Tıp Kış Sempozyumu. İstanbul, Türkiye, 10-12 Mart 2023.

2. Bağcıer F, Demir N. Non Spesifik Kronik Bel Ağrısının Tedavisinde Kuru iğneleme Tedavisi ve Kinezyobantlama Tedavisi Kombinasyonun Etkinliği. VII. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi (E-Kongre). 4-6 Aralık 2020.

3. Ekinci M, Anarat FB, Şentürk F, Demir N, Sağlam Y, Şen C. Açık Kama Yüksek Tibial Osteotomi sonrası total diz protezi (TDP) yapılan hastalarda eklem seviyesinin değişimi ve fonksiyonel sonuçlara etkisi: Primer TDP hastalarıyla eşleştirilmiş karşılaştırmalı çalışma. I. Sanal TOTBİD Kongresi. 7-8 Kasım 2020.

4. Öztürk İ, Bayram S, Sülejmani İ, Sağlam Y, Ergin ÖN, Şahinkaya T, Demir N, Şen C. Total kalça artroplastisinde iki farklı modifiye hardinge yaklaşımının manyetik rezonans görüntüleme ve izokinetik test ile abduksiyon güçlerinin karşılaştırılması. I. Sanal TOTBİD Kongresi. 7-8 Kasım 2020.

5. Dırvar F, Cengiz Ö, Demir N. Pes ekinovarus hastalarında basit, güvenli ve hızlı, ponseti alçı çıkarma prosedürü. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 30 Ekim – 4 Kasım 2018.

6. Sağlam Y, Demir N. Akromiyon Morfolojisi Tiplemesi Belirlenmesinin Güvenilirliği. 7.Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması. İstanbul, Türkiye, 3-5 Mayıs 2018

7. Kızılkurt T, Demir N, Kararademir G, Sağlam Y, Şen C. Aynı Kemiğin Farklı İki Bölgesinde Bulunan İmplantlar Arası Oluşan Kırıklar; Femur için Tedavi Seçenekleri ve Orta Dönem Sonuçlar. 7.Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması. İstanbul, Türkiye, 3-5 Mayıs 2018

8. Cengiz Ö, Demir N, Dırvar F, Ceylan HH, Büyükdoğan H. Proksimal Femur Çivisiyle Tedavi Edilen 65 Yaş Üstü İnstabil İntertrokanterik Kırıklarda Mortaliteye Etki Eden Faktörler. 7.Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması. İstanbul, Türkiye, 3-5 Mayıs 2018

9. Demir N, Turna Ö, Sağlam Y, Yıldızlar D, Demirbaş Ö, Şen C. Serebral Palsili Hastalarda Reimers Migrasyon İndeksinin Ölçümünün Güvenilirliği. 2.Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi. İzmir, Türkiye, 16-18 Mart 2018

10. Dırvar F, Cengiz Ö, Demir N. Büyük cilt defektlerinin kapatılmasında gazlı bez destekli matris sütür uygulamaları: basit ve düşük maliyetli bir teknik. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 24-29 Ekim 2017.

11. Sayar Ş, Demir N. Intramüsküler gluteal spindle hücreli pleomorfik lipoma. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 24-29 Ekim 2017.

12. Demir N, Yıldız F, Uzer G, Tuncay İ. Kalça protez enfeksiyonlarında teikoplanin ve gentamisinli spacer kombinasyonu kullanımı sonrası kısa dönem sonuçlarımız. 9.Ulusal Artroplasti Kongresi. Antalya, Türkiye. 31 Mart – 3 Nisan 2016

13. Bilsel K, Elmadağ M, Uzer G, Yıldız F, Sungur M, Demir N, Tuncay İ. Artroskopik Laterjet: öğrenme eğrisi ve erken dönem sonuçları. 8. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi. İzmir, Türkiye, 19 – 22 Mart 2014.

Ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan posterler

1. Kızılkurt T, Demir N, Karademir G, Sağlam Y, Şen C. Aynı kemiğin farklı iki bölgesinde bulunan implantlar arası oluşan kırıklar; femur için tedavi seçenekleri ve orta dönem sonuçlar. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 22-27 Ekim 2019

2. Dırvar F, Cengiz Ö, Demir N, Kıvrak A. Çocuk yaşta tarım işçisi tamburlu ot biçme makinesi yaralanması: İki farklı ayak bileği subtotal amputasyonu vakası. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 30 Ekim – 4 Kasım 2018

3. Demir N, Sağlam Y, Çakır S, Daşdağ Ö, Yetim AN, Eryavuz M, Sencar T, İlkyaz A, Leblebici E, Ceylan A, Çelik S, Demirtaş İ, Denli RC. Standardize edilmemiş MRI’da akromiyon morfolojisi belirlemesinin güvenilirliği. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 30 Ekim – 4 Kasım 2018

4. Cengiz Ö, Dırvar F, Demir N. Pes eqinovarus hastalarında basit, güvenli ve hızlı Ponseti alçı çıkarma prosedürü. 7.Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması. İstanbul, Türkiye, 3-5 Mayıs 2018.

5. Cengiz Ö, Demir N, Dırvar F. Üst kol dev epidermal kist: nadir bir olgu sunumu. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 24-29 Ekim 2017.

6. Demir N, Ceylan HH, Erdil M, Polat G, Karademir G, Tuncay İ. Pediatrik Diskoid Menisküs Tanı ve Tedavisi. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2015 İstanbul, Türkiye. 10-12 Nisan 2015.

7. Demir N, Ceylan HH, Erdil M, Polat G, Karademir G, Tuncay İ. Pediatrik Diskoid Menisküs Tanı ve Tedavisi. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 12-16 Kasım 2014.
8. Erdil M, Ceylan HH, Demir N, Bilsel K, Gürkan V, Tuncay İ. Artroskopi ameliyatları sonrası vücut kitle indeksi değişimi ve bunun fonksiyonel sonuçlara etkisi. 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 29 Ekim – 3 Kasım 2013.

9. Elmadağ M, Ceylan HH, Demir N, Tuncay İ. Kifoskolyozun cerrahi olarak düzeltilmesini takiben gelişen Brown-Sequard Sendromu. 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 29 Ekim – 3 Kasım 2013.

10. Elmadağ M, Ceylan HH, Demir N, Erdem AC, Tuncay İ. Kalkaneus kırıklarında konservatif, minimal invazif ve açık cerrahi tedavilerin karşılaştırılması. . 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 29 Ekim – 3 Kasım 2013

11. Elmadağ M, Ceylan HH, Demir N, Tuncay İ. Kifoskolyozun cerrahi olarak düzeltilmesini takiben gelişen Brown-Sequard Sendromu. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2013 İstanbul, Türkiye, 24 – 27 Nisan 2013.

12. Küçükdurmaz F, Ceylan HH, Bilsel K, Demir N, Tuncay İ. Türkçe web sitelerinde kalça kırığı ile ilgili bilgilerin kalitesi. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2012 İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs- 2 Haziran 2012.

13. Bilsel K, Elmadağ M, Ceylan HH, Erdil M, Demir N, Şen C. Heterotopik ossifikasyona sekonder gelişen sert dirsek tedavisinde kolon prosedürü: Olgu sunumu. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2012 İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs- 2 Haziran 2012.

Ulusal kitapta bölüm yazarlığı

1. Ortopedi ve Travmatoloji, İstanbul Tıp Kitabevi, 2016. Editörler: A.M. Bülbül, M.E. Erdil. ISBN: 9786054949892

2. Diz Çevresi Osteotomileri, İstanbul Tıp Kitabevi, 2019. Editörler: İ.Esenkaya, M.Özenci, Y.Kocabey, H.Bombacı, Ö.Köse. ISBN: 9786059528870

3. Ortez Protez, Endikasyondan Pratiğe, İstanbul Tıp Kitabevi, 2020. Editörler: Ö. Kaya. ISBN: 9786057607362

4. Sık Yapılan Ortopedik Ameliyatlar ve Rehabilitasyon Yaklaşımları Güncel Bilgiler ve Teknikler, İstanbul Tıp Kitabevi, 2021. Editörler: M.Aşık, D.Kaya, G.Polat, İ.Düzgün. ISBN: 9786257291262

5. Ortopedi ve Travmatoloji, Güneş Tıp Kitabevi, 2021. Editör: V.Şahin. ISBN: 978-975-277-898-6.

6. Primer Total Kalça Artroplastisi, Kalça Diz Artroplasti Derneği, 2022. Editör: A. Mümtaz Alparslan. ISBN: 978-605-80595-6-6.

7. Travma, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Ema Tıp Kitabevi, 2022. Editör: Cemalettin Ertekin. ISBN: 9786257849661

Medical Fields of Interest

• Artroplasti (Joint Replacement Surgery)
• Deformite ve Boy Uzatma Cerrahisi (Deformity and Limb Lengthening Surgery)
• Travma Cerrahisi (Trauma Surgery)
• Spor Yaralanmaları Cerrahisi (Sports Injuries Surgery)

Awards

Reliability of Acromion Morphology Determination in Non-Standardized MRI. 28th National Turkish Orthopedics and Traumatology Congress, Antalya, Turkey, October 30 – November 4, 2018, Shoulder and Elbow Surgery. First Prize in the Poster Presentation Category.

Open chat
Hello, How can we help you?