Skip to main content

ASSIST. PROF. SUNA KOÇ, MD

Anesthesia and Intensive Care

E-Mail: hastane@biruni.edu.tr
Phone: 444 8 276

ASSIST. PROF. SUNA KOÇ, MD

Education

Marmara University Faculty of Medicine
Specialization in Anesthesiology and Reanimation
2012, Istanbul/Turkey

Gaziantep University Faculty of Medicine
Medical Doctor Education
1999, Gaziantep/Turkey

Experience

Biruni University Hospital
2017, Istanbul/Turkey

Medical Park Bahçelievler Hospital
2012 – 2017, Istanbul/Turkey

Çermik State Hospital
2010 – 2011, Diyarbakır/Turkey

Scientific Memberships

Turkish Society of Anesthesiology and Reanimation
Intensive Care Society
Turkish Medical Association

Scientific Publications

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Doktora Tezleri : Total abdominal histerektomi sonrası epidural hasta kontrollü analjezi ile multimodal analjezinin etkinlik ve yan etkilerinin karşılaştırılması (2011)
Eserler Makaleler :
Ulusal

1. Koç Suna, Dokur Mehmet, Uysal Harun (2022). Analysis Of The Effects Of Ha-330 Hemo Adsorption Column Application On Mortality And Morbidity Of Adult Patients With Sepsis İn General İntensive Care Unit. Medicine Science, 11(1), 124-130., Doi: 10.5455/Medscience.2021.09.320

2. Koç Suna, Gündüz Gürkan Canan, Dokur Mehmet, Petekkaya Emine (2020). The Most Cited Articles On ECMO: A Life-Saving Bibliometric Analysis. Eurasian Journal of Medical Investigation, 4(1), 99-105., Doi: 10.14744/ejmi.2019.61112

3. Gündüz Canan, Dokur Mehmet,Koç Suna, Demirbilek Mahmut (2020). Social Attention through Altmetric Score Analysis for End-tidal Carbon Dioxide and Capnography. Eurasian Journal of Medical Investigation, 4(2), 140-148., Doi: 10.14744/ejmi.2020.28941

Uluslararası

1. Uysal Harun, Koç Suna (2022). General Anesthesia versus Sedation in Multi Parametric Magnetic Resonance Imaging (mpMRI) Transrectal Ultrasound Guided (TRUS) Fusion Targeted Prostate Biopsy: A Prospective, Randomized Study. Eurasian Journal of Medical Investigation, 6(2), 157-164., Doi: 10.14744/ejmi.2022.34337

2. Koç Suna, Özer Türkan, Dokur Mehmet, Küçükcerit Taner Şerif, Karaoğuz Burcu, Celep Yunus Emre, Aktepe Emre, Kaptanoğulları Hakan, Karadağ Mehmet, Dizmen Hacer, Tulum Betül, Kuas Elif, İleri Aslıhan, Dokur Sema Nur (2022). The Prognostic Importance of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Platelet-to- Lymphocyte Ratio in Adult Patients with Sepsis Who Underwent Hemoperfusion in General Intensive Care Unit. European Journal of Therapeutics, 28(1), 37-44., Doi: 10.54614/eurjther.2022.0060

3. Koç Suna, Çelebi Serdar, Hanikoğlu Ferhat, Polat Yalçın, Börkü Uysal Betül, Dokur Mehmet, Özer Türkan, Yavuzer Serap, İslamoğlu Mehmet Sami, Cengiz Mahir, Vardar Gökay, Küpeli İlke (2022). Can the Reduction of Cytokines Stop the Progression of Sepsis?. Cureus, 14(2), 1-8., Doi: 10.7759/cureus.22325

4. Koç Suna, Küpeli İlke (2022). Comparison of high-dose, short-term steroid and low-dose longterm steroid use in ARDS caused by COVID-19: Retrospective cohort study. Journal of Surgery and Medicine, 6(3), 360-363., Doi: 10.28982/josam.1058849

5. Koç Suna, Dokur Mehmet, Özer Türkan, Börkü Uysal Betül, İslamoğlu Mehmet Sami, Açıkgöz Nilgün, Küpeli İlke, Koç Sena Gül, Dokur Sema Nur, Değim İsmail Tuncer (2022). Prediction of Treatment Cost by Artificial Neural Network of Patients with COVID-19 in Intensive Care Unit. Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology, 79(1), 39-46., Doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.

6. Koç Suna, Uysal Harun (2022). Determining the Length of Stay in the Intensive Care Unit of Patients With Sepsis Who Underwent Hemoadsorption Using the Artificial Neural Networks Model. Eurasian Journal of Medical Investigation, 6(1), 70-77., Doi: 10.14744/ejmi.2022.54474

7. Koç Suna, Uysal Harun (2022). Literature Rewiew of Hemadsorption Therapy in Severe COVID19 Case. Clinical Laboratory Publication, 68(2), 401-409. (Çeyreklik Dilim=Q4)

8. Börkü Uysal Betül, İslamoğlu Mehmet Sami, Koç Suna, Karadağ Mehmet, Dokur Mehmet (2021). Most notable 100 articles of COVID-19: an Altmetric study based on bibliometric analysis. Irish Journal of Medical Science (1971 -), 190(4), 1335-1341., Doi: 10.1007/s11845020-02460-8

9. İslamoğlu Mehmet Sami, Börkü Uysal Betül, Yavuzer Serap, İkitimur Hande, Seyhan Serhat, Koç Suna, Cengiz Mahir (2021). The Diagnostic and Predictive Roles of NeutrophilLymphocyte Ratio for Severity of Disease in COVID-19 Patients. Clinical Laboratory, 67(12), 27132719., Doi: 10.7754/Clin.Lab.2021.210449 (Çeyreklik Dilim=Q4)

10. İslamoğlu Mehmet Sami, Cengiz Mahir, Börkü Uysal Betül, İkitimur Hande, Demirbilek Mahmut, Dokur Mehmet, Seyhan Serhat, Koç Suna, Yavuzer Serap (2021). COVID-19 seroconversion in the aircrew from Turkey. Travel Medicine and Infectious Disease, 44(1), 102190, Doi: 10.1016/j.tmaid.2021.102190 (Çeyreklik Dilim=Q1)

11. Özcan Erkan, Yavuzer Serap, Börkü Uysal Betül, İslamoğlu Mehmet Sami, İkitimur Hande, Ünal Ömer Faruk, Akpınar Yunus Emre, Seyhan Serhat, Koç Suna, Yavuzer Hakan, Cengiz Mahir (2021). The relationship between positivity for COVID-19 RT-PCR and symptoms, clinical findings, and mortality in Turkey. Expert Review of Molecular Diagnostics, 21(2), 245-250., Doi: 10.1080/14737159.2021.1882305 (Çeyreklik Dilim=Q1)

12. Demirkıran Hilmi, Uzunoğlu Emine, Erdivanlı Başar, Karadamar Ulaş, Koç Suna, Tomak Yakup, Özmen Mustafa, Almalı Necat, Çağaç Aydın, Çömez Mehmet Selim, Tuncer Mustafa, Tokur Murat Emre, Bayrakçı Sinem, Binici Orhan, Bahadır Türkan, Tekeli Arzu Esen, Bahar İlhan, Karakaş Buğra, Keskin Sıddık, Öksüz Hafize (2020). Prevalence and Clinical Features of Chronic Critical Illnes ın the Elderly Population ın Turkey. The Turkish Journal of Geriatrics, 23(4), 501-508., Doi: 10.31086/tjgeri.2020.188 (Çeyreklik Dilim=Q4)

13. Koç Suna, Eti Emine Zeynep, Saraçoğlu Ayten, Göğüş Fevzi Yılmaz (2013). Total abdominal histerektomi sonrası epidural hasta kontrollü analjezi ile multimodal analjezinin etkinlik ve yan etkilerinin karşılaştırılması. Anestezi Dergisi, 21(3), 176-181.

14. Koç Suna, Karcıoğlu Batur Lütfiye. Association between ABO blood types and the prognosis and mortality rates in patients with severe COVID-19 admitted in the intensive care unit of a tertiary-level hospital in Turkey. Curr Med Res Opin. 2022 Sep;38(9):1515-1520. doi: 10.1080/03007995.2022.2101806. Epub 2022 Jul 29. PMID: 35848063.

15. Batur LK, Koç S. Association between Vitamin D Status and Secondary Infections in Patients with Severe COVID-19 Admitted in the Intensive Care Unit of a Tertiary-Level Hospital in Turkey. Diagnostics. 2023; 13(1):59. https://doi.org/10.3390/diagnostics13010059

16. Koc S, Deveci M, Kayadibi H, Dokur M, Yildiz I, Kupeli I, Yilmaz B. Biruni Index as a Novel Diagnostic Tool for the Early Prediction of Mortality in Critical Patients With COVID-19: A Cohort Study. Cureus. 2022 Oct 26;14(10):e30705. doi: 10.7759/cureus.30705. PMID: 36439611; PMCID: PMC9693929.

17. Uysal E, Dokur M, Kucukdurmaz F, Altınay S, Polat S, Batcıoglu K, Sezgın E, Sapmaz Erçakallı T, Yaylalı A, Yılmaztekin Y, Cetın Z, Saygılı İ, Barut O, Kazımoglu H, Maralcan G, Koc S, Guney T, Eser N, Sökücü M, Dokur SN. Targeting the PANoptosome with 3,4-Methylenedioxy-β-Nitrostyrene, Reduces PANoptosis and Protects the Kidney against Renal İschemia-Reperfusion Injury. J Invest Surg. 2022 Nov-Dec;35(11-12):1824-1835. doi: 10.1080/08941939.2022.2128117. Epub 2022 Sep 28. PMID: 36170987.

18. Koc S, Hanikoglu F, Dokur M, Polat Y, Celebi S, Koc SG, Kupeli I, Uysal H. Comparison of Cytokine Hemadsorption as an Immunomodulator Therapy in COVID-19 Patients with and without Bacterial Sepsis. Clin Lab. 2022 Oct 1;68(10). doi: 10.7754/Clin.Lab.2022.211249. PMID: 36250840.

Bildiriler
Ulusal
• Sitokinlerin Azaltılması Sepsisi Durdurabilir mi? , KOÇ SUNA (2022).. 21. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ

• Acil Tıp Uzmanının Tıbbi Uygulama Hatalarına Bakışı: Acil Tıp ve Yoğun Bakım Arasında Olgu Temelli Bir Değerlendirme , Dokur Mehmet, KOÇ SUNA (2021).. TIBBİ UYGULAMA HATALARI SEMPOZYUMU

• Enoksaparine Bağlı Gelişen Pektoral Hematom , İslamoğlu Mehmet Sami, KOÇ SUNA (2021).. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ GELENEKSEL İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ İNTERAKTİF GÜNCELLEŞTİRME 2021

• Sepsis Hastalarında Hemadsorpsiyon Tedavisinin Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Prognoz Üzerine Etkisi , KOÇ SUNA (2020).. TMC ÇEVRİMİÇİ MİKROBİYOLOJİ SEMPOZYUMU

• COVID-19 Hastalarında Akut Böbrek Yetmezliğinin Mortaliteye Etkisi , KOÇ SUNA (2020).. X. İSTANBUL DAHİLİYE KLİNİKLERİ BULUŞMASI

• COVID-19 hastasında eşlik eden HIV pozitifliği , KOÇ SUNA (2020).. 20. ULUSAL YOĞUN BAKIM EKONGRESİ

• Yoğun Bakımda Multidisipliner Yaklaşımın Etkinliği , Özer Türkan, KOÇ SUNA, Üstündağ Süheyla, Doğan Zafer (2018).. 19. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ

• Periton Yüzey Maligniteli Hastalarda Uygulanan Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraoperatif İntraperitoneal Kemoterapi Uygulamalarının Erken ve Geç Dönem Sonuçları , Canbay Emel, Canbay Torun Bahar, Altunal Çetin, KOÇ SUNA, Yönemura Yutaka (2018).. 21. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ

• Postpartum Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES) ve MRG Bulguları , Turna Önder, Demirbaş Önder, Aktepe Emre, KOÇ SUNA (2017).. 38. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, 1(1), 502-503.

• Kolistin Verilen Hastalarda N-Asetil Sistein İnfüzyonunun Kısa Dönem Kreatinin Düzeyine Etkisi , KOÇ SUNA, Özer Türkan, Aktepe Emre, Üstündağ Süheyla, Doğan Zafer (2017).. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ 51. ULUSAL KONGRESİ.

• Trakeal Y-Stentin Fiberoptik Bronkoskop ve Endotrakeal Tüp Kullanılarak ile Acil Çıkarılması , Karlıkaya Celal, KOÇ SUNA (2014).. VI. ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ.

Uluslararası

• Aşı Sonrası Subaraknoid Kanama Gelişmesi , KOÇ SUNA (2021).. 3. INTERNATIONAL PALANDOKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS

• Case Series of Pneumothorax Associated with High Flow Oxygen in COVID-19 Patients , KOÇ SUNA, Dokur Mehmet, İslamoğlu Mehmet Sami, Akaslan İlhan (2021).. 1ST INTERNATIONAL MEDICAL RECORDS CONGRESS.

• İnfluenza A’ya Bağlı Gelişen Akut Nekrotizan Ensefalopati , İslamoğlu Mehmet Sami, KOÇ SUNA (2021).. 6. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ.

• Most Notable 100 Artıcles Of Covıd-19: An Altmetrıc Study Based On Bıblıometrıc Analysıs , Börkü Uysal Betül, İslamoğlu Mehmet Sami, KOÇ SUNA, Karadağ Mehmet, Dokur Mehmet (2020).. 7. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENGY MEDICINE CONGRESS

• Prone Position in an Intensive Care Patient with Invasive Mechanical Ventilation Indicationin ARDS Related to COVID-19 Pneumonia: A Case Report , KOÇ SUNA, Dokur Mehmet, Çelebi Serdar (2020).. 7. INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENGY MEDICINE CONGRESS

• Early and Long Term Outcome Data of Patients With Peritoneal Surface Malignancies Treated By Surgery And Hyperthermic Intraoperative Intraperitoneal Chemotheraphy From Single Center Experience From Turkey , Canbay Emel, CANBAY TORUN BAHAR, Sağlam S., Sezgin C., Altunal C., KOÇ SUNA, Yönemura Yutaka (2018).. 11 TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON PERITONEAL SURFACE MALIGNANCY.
Kitaplar
Uluslararası
Kitap Bölümleri
– YOĞUN BAKIMA GÜNCEL BAKIŞ, Bölüm adı:(MEKANİK VENTİLASYON MODLARI) (2020)., KOÇ SUNA, AKADEMİSYEN, Editör:YAMAN Gökhan, ÖZKARAKAŞ Hüseyin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 408, ISBN:978-625-727-508-8, Türkçe(Bilimsel Kitap)

– KARACİĞER PANKREAS SAFRA YOLLARI CERRAHİSİNDE TEMEL KONULAR VE TEDAVİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Bölüm adı:(KARACİĞER TRANSPLANTASYONUNDA ANESTEZİ) (2019)., KOÇ SUNA, AKADEMİSYEN, Editör:ANILIR Ender, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 589, ISBN:978-605-258-563-4, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Sertifikalar, Kurslar, Kongreler

• Yönetim Sistem Sertifikası, Yönetim Sistem Sertifikası, Türk Yoğun Bakım Derneği, Sertifika, 2020

• EBSCO Information Services Customer Training & Success, Certificate of Completion, İstanbul, 2018

• Eğitim ve Eğitim Liderliği Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitim Programı, Eğitim ve Eğitim Liderliği Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitim Programı, Biruni Üniversitesi, Sertifika

• Marmara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Eğitim Sertifikası, Marmara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Eğitim Sertifikası, İstanbul, Sertifika, 2010

• Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı, Marmara Üniversitesi, Sertifika, 2006

• İş Hekimliği Sertifikası, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı, Kocaeli, Sertifika, 2002

• Kurs Yoğun Bakımda USG Kullanımı Kursu, Türk Yoğun Bakım Derneği, İstanbul, 2018

• Mekanik Ventilatör Kursu, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Eğitim Geliştirme Kursları, İstanbul, 2016

• ECMO Kursu, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Eğitim Geliştirme Kursları, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği , 2016

• Travma Atölyesi: Hücresel Düzeyde Homeostazis, Türk Yoğun Bakım Derneği, İstanbul, Kurs, 2016

• TARD Eğitim ve Geliştirme Kursu, Modül II- Kalp Ve Dolaşım, Malatya, 2015

• Nöroanestezi ve Nöroyoğun Bakım Günleri, Subaracnoid Kanamada Multidisipliner Yönetim, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği İstanbul, 2015

• 10. Kritik Durumlarda Monitörizasyon Ve Sıvı Tedavisi Laboratuvar Çalıştayı, 10. Kritik Durumlarda Monitörizasyon Ve Sıvı Tedavisi Laboratuvar Çalıştayı. Acıbadem Üniversitesi, 2020

• 20. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 20. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Seminer, 2020.

• Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 19. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, 2018

• Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, 2017

• Sepsis Günleri (Sempozyum), Sepsis Günleri, İstanbul, 2017

• İnterlökinlerin Azaltılması Sepsis Durdurabilir mi. 21. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 21. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Sunum- Konuşmalarım, 2022

• İş Hekimliği Sertifikası. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı. Kocaeli, 2002

Medical Fields of Interest

ECMO
ARDS
Sepsis
Hypothermia

Open chat
Hello, How can we help you?