Skip to main content

ASSIST. PROF. TÜRKER KARANCI, MD

Neurosurgery

E-Mail: hastane@biruni.edu.tr
Phone: 444 8 276

ASSIST. PROF. TÜRKER KARANCI, MD

Education

Undergraduate Trakya University Faculty of Medicine 1993-2000
Specialization Neurosurgery Ministry of Health, Taksim Training and Research Hospital, Neurosurgery Clinic 2004-2009

Experience

General Practitioner Muş Central Health Center 2000-2003
Air Force Medical Officer Lieutenant 15th Missile Base Command, 2nd Missile Group Command, Health Directorate, Fenertepe – Istanbul 2003-2004
General Practitioner Muş Central Health Center No. 1 2004
Assistant Doctor Ministry of Health, Taksim Training and Research Hospital, Neurosurgery Clinic 2004-2009

Specialist Doctor Ministry of Health, Kilis State Hospital 2010-2011
Specialist Doctor Ministry of Health, Manisa Turgutlu State Hospital 2011
Specialist Doctor Medicana International Istanbul Hospital 2011-2017
Assistant Professor Istanbul Aydın University Faculty of Medicine 2017-2018
Assoc. Prof. Istanbul Aydın University Faculty of Medicine 2018-2023
Assoc. Prof. Biruni University Faculty of Medicine 2023-

Scientific Memberships

• Turkish Neurosurgical Society
• Turkish Medical Association

Scientific Publications

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
A1. EFFECTS OF 4% ICODEXTRIN ON EXPERIMENTAL SPINAL EPIDURAL FIBROSIS.
Karanci T, Kelten B, Karaoglan A, Cinar N, Midi A, Antar V, Akdemir H, Kara ZM.
Turk Neurosurg. 2015 Sep 14. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.15079-15.1. [Epub ahead of print]
A2. Bilateral epidural hematoma in a patient with human immunodeficiency virus infection: a case report.
Kelten B, Karaoğlan A, Cal MA, Akdemir O, Karancı T.
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013 May;19(3):267-70. doi: 10.5505/tjtes.2013.49799. Turkish.
PMID:23720117
A3. Giant tentorial dural arteriovenous fistula treated by a combination of trans-arterial embolization and surgery
Turker Karanci, Hidayet Akdemir, and Kubilay Aydin .
Indian Journal of Neurosurgery.Vol.1 Issue 2 July-December 2012
A4. Instant and Early Efficacy of Gamma Knife Treatment on Trigeminal Neuralgia
Ayşe Altıok, Türker Karancı, Arif Özbek, Serdar Baki Albayrak
Turkish Lournal of Oncology 2018; 33(4):154-8 doi: 10.5505/tjo.2018.1770
A5. Tumor Immunized Autologous Natural Killer Cell(NK) Therapy/ Compasionate Use
Serdar Baki Albayrak,Ayhan Bilir, Türker Karancı, Emine Tural
Journal of Clinical and Experimental Investigations.Letter to Editor
Volume 10.Number 3. september 2019. em00727
A6.High cervical spinal cord stimulation:Effects on consciousness for minimally conscious patients.
Albert J Fenoy1 , Catarina Couras2 , Laura Barros3 , Georgios Matis , Serdar Baki Albayrak , Aslihan Cevik , Turker Karanci , Ibrahim Halil Ural8 , Arzu Dinc Yavas9 , David Darrow0 , Igor A. Lavrov, Amit Kumar Tomar10,Therana Aliyeva1 , Leyla Shahbazova2 , Pritam Majumda3*
J Brain Neurol. 2022 Volume 5 Issue 5

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Giant Rathke Cleft Cysts: Report of Two Cases
Aydın CANPOLAT, Osman AKDEMIR, Hakan DUMAN, Türker KARANCI, Şahin YÜCELI, Harun ÖZLÜ, Emre ALTUNRENDE, Mehmet Osman AKÇAKAYA
Journal of Neurological Sciences [Turkish] 31:(2)# 40; 377-384, 2014
2. Oyuncak ile meydana gelen kesici-delici beyin dokusu yaralanması. Türker Karancı, Aydın Canpolat, Hakan Duman, Ali Kaan Kılınç, Ali Osman Akdemir, Ünal Özüm Cumhuriyet Tıp Dergisi Cumhuriyet Tıp Derg 2013; 35: 434-436
3. Orbita Tavanı Lokalizasyonlu İntradiploik Epidermoid Kist: Olgu Sunumu.
Canpolat, Aydın; Akdemir, Osman; Duman, Hakan; Karancı, Türker; Yüceli, Şahin; Akyıldız, Ayşenur
Journal of Academic Research in Medicine . Aug2013, Vol. 3 Issue 2, p88-90. 3p.
4. Kranial Çökme Kırığı Sonucu Gelişen Düşük Ayak; İki Olgu Sunumu
Aydın Canpolat, Türker Karancı,Osman Akdemir, Hakan Duman, Şahin Yüceli, Harun Mehmet Özlü
(JAREM 2013; 3: 112-115)DOI: 10.5152/jarem.2013.302
5. Lomber Ateşli Silah Yaralanması Sonucu Gelişen İzole Nörojenik Mesane
Aydın Canpolat, Türker Karancı, Ali Osman Akdemir, Hakan Duman, Aytaç Akbaş, Binali Özkuşçu,Ali Kaan Kılınç
(JAREM2013;3:41-43)DOI: 10.5152/jarem.2013.12
6. Romatoid Sinovial Kiste Sekonder Guyon Loju Nöropatisi
Ayhan SAĞMANLIGiL, Saffet Meral ÇINAR, Türker KARANCI, Leman ERKUTLU,
Türk Nöroşirürji Dergisi, 2009, Cilt: 19, Sayı: 1, 32-35
7. Dejeneratif Torakal Spinal Dar Kanala Bağlı Myelopati; Olgu Sunumu.
Ayhan Sağmanlıgil, Şeref Barut, Türker Karancı, Ahmet Çolak
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2006 Volüm:36 Sayı:2

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
44. Türker Karanci. İntraoperatif Nöromonitorizasyonun Öneminin Klinik Sonuçlarımızla Birlikte Değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 35.Bilimsel Kongresi Sözel Sunumu.2022
43. Türker Karanci, Serdar Baki Albayrak, Aslıhan Çevik. Serebral inme tedavisinde dekompresif kraniyotominin öneminin klinik sonuçlarımızla birlikte değerlendirilmesi Türk Nöroşirürji Derneği 34.Bilimsel Kongresi Sözel Sunumu, 2021.
42. Türker Karanci, Serdar Baki Albayrak, Ayhan Bilir, Emine Tural. Antiproliferatif effects of boric asid on human primary glioblastoma multiforme cell culture. Türk Nöroşirürji Derneği 33.Bilimsel Kongresi Sözel Sunumu-099, 2019.41. Türker Karancı .Arnold-Chiari tanılı 63 ardışık ameliyat edilen hastada, otogreft kullanılarak yapılan duraplastinin etkinliği. 14. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi.Sözel sunum 2018.40. Türker Karanci, Serdar Baki Albayrak, Alper Alakuş,Hidayet Akdemir. İnvestigation of the anatomic corelations between the clivus and the sphenoid sinüs: a computed tomography study of 200 consecutive patients.Türk Nöroşirürji Derneği 32.Bilimsel Kongresi Sözel Sunumu-129, 2018.
39.Türker Karancı,Hidayet Akdemir, Uzay Erdoğan, Ömür Günaldı,Ahmet Gökhan,ÇAkıroğlu,Tanju Taşkın. ”C3-S2 arası tüm spinal kanalı etkileyip tetraplejiye neden olan tekrarlayan yaygın kist hidatik olgusu. Türk Nöroşirurji Derneği 31.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-159,2017
38.Türker Karancı,Hidayet Akdemir, Uzay Erdoğan, Ahmet Gökhan Çakıroğlu,Fisun Dayıoğlu Ertuğrul,Aydın Canpolat. ” On yaşında çocukta ekzoftalmusa neden olan intraorbital epidermoid tümör”. Türk Nöroşirurji Derneği 31.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-304,2017.
37.Türker Karancı,Hidayet Akdemir, Uzay Erdoğan, Ahmet Gökhan Çakıroğlu,Şener Demiroluk,Cem Çeliksular. ” Çocukta çok nadir bir tümör:Desmoplastik İnfantil Gangliogliom”. Türk Nöroşirurji Derneği 31.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-058,2017.
36. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Işıl Yıldız. ”Çocukta Torakolomber T10-L4 Arası intradural Spinal Arteriovenöz Malformasyonun Endovasküler Girişim Sonrası Cerrahi ile Kombine Tedavisi”. Türk Nöroşirurji Derneği 30.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-184,2016.
35. Türker Karancı,Hidayet Akdemir, Necmettin Kutlu. ”Ultraviyole Işınlara Bağlı Olduğu Düşünülen Çoğul Menengiomun Çıkarılıp Yanık Skarı ve Deri Defekti Olan Scalpin Trapezoid Kas Deri Flebi İle Z Plasti Yöntemi Kullanılarak Primer Kapatılması”.Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi Tartışmalı Poster Sunumu TPS-024,2015.
34. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Ahmet Gökhan Çakıroğlu. ”Primer T hücreli İntrakraniyal Lenfoma”. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi Tartışmalı Poster Sunumu TPS-038,2015.
33. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Aynur Metin Terzibaşıoğlu. ”Enjeksiyon Nöropatisinde Erken dönem Cerrahi Tedavinin Sonucu”.Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-374,2015.
32. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Cevdet Becerik. ”34 yaşında spinal stenoz nedeniyle ameliyat edilen erkek hasta”.Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-483,2015.
31. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Ahmet Gökhan Çakıroğlu,Şener Demiroluk. ”Posterior Fossa Dermoid Tümör Çıkarılması Sonrası Hasta Duymaya Başladı”.Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-545,2015.
30. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Ahmet Gökhan Çakıroğlu,Şener Demiroluk. ”Pediatrik Giant Cell Glioblastome Multiforme”.Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-646,2015.
29. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Necmettin Kutlu. ”Nüks Kafa Kaidesi Lezyonlarına Yaklaşım”.Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-784,2015.
28. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Ahmet Gökhan Çakıroğlu,Cevdet Becerik . ”Nadir Görülen Bir Olgu Hemanjioperistom”.Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Elektronik Poster Sunumu EPS-823,2015.
27. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Cevdet Becerik. ”Parça Tesirli Bomba Sonucu Maksiller Sinüsten Giren Frontal Kafa Tabanına Saplanan Vida”.Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-598,2014.
26. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Cevdet Becerik. ”18 Aylık Çocukta Kanamış Pons Kavernomu Olgusu”.Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-589,2014.
25. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Cevdet Becerik. ”Lomber Disk Cerrahisi Sonrası Gelişen Yaygın İdiopatik Serebeller Kanama”.Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-565,2014.
24. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Sebahattin Ateşal. ”Renal Artere Stent Takılması Sonrası Gelişen Yaygın Serebral Ve Serebeller Kanama”.Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-542,2014.
23. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Ahmet Gökhan Çakıroğlu. ”Epilepsi ile prezente olan mezial temporal nörosistiserkoz olgusu”.Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi Tartışmalı Poster Sunumu TPS-14,2013.
22. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Ahmet Gökhan Çakıroğlu. ”Frontal Kafa Kaidesinin Dev Hücreli Kemik Tümörü”. Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-401,2013.
21. Türker Karancı,Hidayet Akdemir. ”C2-3 Anterior ve C3-4 Posterior Vertebra Ateşli Silah Yaralanması Mermileri Olgusu”.Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-519,2013.
20. Türker Karancı,Hidayet Akdemir. ”Multipl Sklerozu Taklit Eden Torakal Spinal Stenoz”.Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-090,2013.
19. Türker Karancı,Hidayet Akdemir. ”Tip-1 Arnold Chiari Sendromunda Suboksipital Dekompresyon Cerrahisinde Landmarklar”. Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-039,2013.
18. Türker Karancı,Hidayet Akdemir. ”Ameliyatlarda Kullanılan Pamuk Pedilere Bağlı Gelişen Postoperatif Beyin Absesi”. Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-443,2013.
17. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Ahmet Gökhan Çakıroğlu. ”Nüks Osteoid Osteoma Olgu Sunumu”.Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi,Elektronik Poster Sunumu EPS-155,2013.
16. Türker Karancı,Hidayet Akdemir. ”Primer Frontal Kemik Dev Hemanjiyomu:Olgu Sunumu”.Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-419,2012.
15. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Ahmet Gökhan Çakıroğlu . ”Çoğul Menengiomlarda Cerrahi Strateji:Olgu Sunumu”.Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi Tartışmalı Poster Sunumu TPS-058,2012.
14. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Kubilay Aydın .”Embolizasyon Ve Cerrahi İle Kombine Tedavi Edilen Dev Venöz Keseli Tentorial Dural Arteriovenöz Fistül”.Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi Tartışmalı Poster Sunumu TPS-049,2012.
13.Türker Karancı,Ali Osman Akdemir,Alper Karaoğlan,Hidayet Akdemir . ”Deneysel Epidural Fibrozis Üzerine %4 lük Icodextrinin Etkileri”.Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunum SS-108,2012.
12. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Necmettin Kutlu,Şener Demiroluk . ”Kraniyofasyal Anomalili İkizlerde Monoblok İlerletme.Olgu Sunumu”.Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunum SS-065,2012.
11. Türker Karancı,Alper Karaoğlan,Bilal Kelten,Osman Akdemir,Aydın Canpolat,İbrahim Alataş. ”Lomber Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Gelişen Nörojenik Mesane”.Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-034,2011.
10. Türker Karancı,Osman Akdemir,Alper Karaoğlan,Aydın Canpolat,Bilal Kelten,İbrahim Alataş. ”Kranial Çökme Kırığı Sonucu Gelişen Düşük Ayak; 2.Olgu”.Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-253,2011.
9. Türker Karancı, Osman Akdemir,Aydın Canpolat,İbrahim Alataş,Ali Kaan Kılınç, Alper Karaoğlan,Bilal Kelten. ”Oyuncak ile Yaralanma Sonucu Gelişen Penetran Kafa Travması”. Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-258,2011.
8. Ayhan Sağmanlıgil,Murat Günal,Türker Karancı. ”Geriatrik Lomber Kompleks Spinal Patolojide Cerrahi Tedavi”.Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-018,2011.
7. Akdemir O, T. Karancı, A. Canpolat,A. Karaoğlan, H. Akdemir. ”HIV (+) hastada gelişen bilateral simetrik epidural hematom”.Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-167, 2010.
6. Akdemir O,A. Karaoğlan, A. Canpolat, T. Karancı, K. Kılınç, C. İplikçioğlu. ”Dev Rathke kleft kisti”.Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-170, 2009.
5. Akdemir O,A. Karaoğlan, T. Karancı, A. Yıldırım, C. İplikçioğlu. ”Vertebra korpusunu erode eden spinal epidural kavernöz hemangiom”.Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-124, 2009.
4. Akdemir O.A. Karaoğlan, T. Karancı, A. Canpolat, A. Çolak,. ”Spinal anesteziye bağlı gelişen düşük ayak”.Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-125, 2009.
3. Akdemir O,A. Karaoğlan, T. Karancı, Ş. Yüceli, A. Çolak. ”Kafa travmasına bağlı gelişen düşük ayak”.Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-193, 2009.
2. Akdemir O., A. Yıldırım,A. Karaoğlan, T. Karancı, Ş. Barut, A. Çolak. ”İntradural lomber disk hernisine bağlı cauda equina sendromu”.Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-106, 2008.
1. Akdemir O,A. Karaoğlan, H. Erdoğan, T. Karancı, D. Mengenli, Ş. Barut, A. Çolak. ”Faset eklem osteoartrozunu taklit eden spinal kondroma”. Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-122, 2007.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
a.’’Kas iskelet sistemi ağrılarına multidisipliner yaklaşım’’.Akedemisyen Kitabevi Bölüm 5 ‘’Boyun ağrılarına yaklaşım’’ s:47-62. Bölüm yazarı Türker karancı.
b. ’’Sağlıkta yeni nesil teknolojiler’’. Akedemisyen Kitabevi Bölüm 21. ‘’Beyin ve sinir cerrahisinde intraoperatif gerçek zamanlı nöroklavuzlama yöntemleri’’.s:263-273.Bölüm yazarı Türker Karancı.
c. The Handbook of Neuromodulation. Two Volume set‘. Chapter 6. Neuroimaging and its Importance for DBS Target Localization. (Aslıhan Çevik, Serdar Baki Albayrak and Türker Karancı – Aydin University Hospital, Neurosurgery Department, Istanbul, Turkey, et al.)

d. The Handbook of Neuromodulation. Two Volume set. Chapter 17. Essential Tremor. Diagnosis and Treatment Modalities. (Serdar Baki Albayrak, Türker Karancı, Aslıhan Çevik, Ferda Kartufan and Şule Uslu – Aydin University Hospital, Chief of Neurosurgery Department, Istanbul, Turkey, et al.) Publication Date: April 28, 2022

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
A. İstanbul Aydın Ü. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon tezli yüksek lisans programı öğrencisi Resul Yazar’ın ‘’Özel gereksinimli çocuklarda çalışan fizyoterapistlerin çocuk sevme düzeyinin çocukların terapiye katılım motivasyonu üzerine etkisinin incelenmesi’’. Y1616.040017 nolu öğrencisi. 26-02-2020
B. İstanbul Aydın Ü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon tezli yüksek lisans programı öğrencisi Büşra Yalvaç’ın ‘’Hemipleji hastalarında gövde kontrolünün üst ekstremite fonksiyonu,depresyon ve yaşam kalitesiyle ilişkisi’’ . Y1716.040015 nolu öğrencisi. 27-05-2020

Medical Fields of Interest

• Brain Tumor
• Pituitary Adenoma
• Cervical Hernia
• Cervical Stenosis
• Lumbar Hernia
• Lumbar Canal Stenosis
• Lumbar Spondylolisthesis (Spinal Misalignment)
• Spinal Fracture
• Spinal Cord Tumor
• Peripheral Nerve Compression: Carpal Tunnel Syndrome, Cubital Tunnel Syndrome, Peroneal Nerve Entrapment
• Cerebellar Herniation
• Hydrocephalus
• Spina Bifida
• Tethered Spinal Cord Syndrome
• Craniosynostosis
• Cranioplasty
• Brain Hemorrhage
• Implantation of Pain Pacemaker
• DBS (Deep Brain Stimulation) for Parkinson’s, Epilepsy, Dystonia
• VNS (Vagus Nerve Stimulator) for Epilepsy Surgery
• Metastasis Surgery

Open chat
Hello, How can we help you?