Skip to main content

ASSIST. PROF. YÜKSEL SARICALI, MD

Otorhinolaryngology

E-Mail: hastane@biruni.edu.tr
Phone: 444 8 276

ASSIST. PROF. YÜKSEL SARICALI, MD

Education

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Ear, Nose, and Throat (ENT) Specialization Training
2009, Istanbul/Turkey

Marmara University Faculty of Medicine (English Program)
Medical Doctor Education
2002, Istanbul/Turkey

Experience

Private Bağcılar Tekden Hospital
2013-2016, Istanbul/Turkey

Private Doğan Hospital
2013, Istanbul/Turkey

Private İncirli Ethica Hospital
2010-2012, Istanbul/Turkey

Scientific Memberships

Ear, Nose, and Throat (ENT) and Head-Neck Surgery Association
Turkish Ear, Nose, and Throat and Head-Neck Surgery Foundation
Turkish Rhinology Association
Facial Plastic Surgery Association
Turkish Medical Association

Scientific Publications

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
• Tahamiler R, Saritzali G, Canakcıoglu S. Long-term efficacy of sublingual immunotherapy. Laryngoscope. 2007;117(6):965-9.
• Tahamiler R, Saritzali G, Canakcıoglu S, Ozcora E, Dirican A. Comparison of the long-term efficacy of subcutaneous and sublingual immunotherapies in perennial rhinitis. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2008;70(3):144-50.
• Acar GO, Devranoglu I, Saritzali G. Management of choanal atresia and personal experience: a retrospective review. B-ENT. 2009;5(1):25-30.
• Canakcioglu S, Tahamiler R, Saritzali G, Isildak H, Alimoglu Y. Nasal patency by rhinomanometry in patients with sensation of nasal obstruction. Am J Rhinol Allergy. 2009 May-June;23(3):300-2.
• Karaman E, Saritzali G, Cansiz H. A case of increased intracranial pressure after unilateral modified radical neck dissection. Am J Otolaryngol. 2009 Jul-Aug;30(4):261-3.
• Karaman E, Saritzali G, Ozcora E. Rhabdomyoma of the tonsillar fossa. J Craniofac Surg. 2009 Jul;20(4):1207-9.
• Saritzali G, Karaman E, Mercan H, Yagiz C, Ibrahimov M. Intraglandular toxoplasmic lymphadenitis of the parotid gland. J Craniofac Surg. 2009 Jul;20(4):1163-4.
• Canakcioglu S, Tahamiler R, Saritzali G, Alimoglu Y, Isildak H, Guvenc MG, Acar GO, Inci E. Evaluation of nasal cytology in subjects with chronic rhinitis: a 7-year study. Am J Otolaryngol. 2009 Sep-Oct;30(5): 312-7.
• Karaman E, Samasti M, Saritzali G, Ozdemir S, Halil MC, Isildak H. Otomyiasis by Wohlfahrtia magnifica. J Craniofac Surg. 2009 Nov;20(6):2123-4.
• Karaman E, Saritzali G, Kilic E, Korkut N, Enver O. Follicular dendritic cell sarcoma of the parotid gland recurring 6 times within 12 years. J Craniofac Surg. 2009 Nov; 20(6):2171-2.
• Ada M, Isildak H, Saritzali G. Congenital vocal cord paralysis. J Craniofac Surg. 2010 Jan;21(1):273-4.
• Karaman E, Saritzali G, Albayram S, Kara B. An unusual cause of foreign body sensation in throat: Displaced superior cornu of the thyroid cartilage. Ear Nose Throat J. 2011 Jun;90(6):E22-4.

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
• Çanakçıoğlu S, Tahamiler R, Öğreden Ş, Saritzali G. Epistaksis. Hipokrat Dergisi. 2005;14(156):365-8.
• Tahamiler R, Saritzali G, Çanakçıoğlu S. Nazal provokasyon testleri. Cerrahpasa J Med. 2006;37:76-80.
• Papila İ, Saritzali G, Işıldak H. Alerjik rinit ile birlikte bulunan hastaliklar ve tedavileri. Hipokrat Dergisi. 2006; 15(166): 779-82.
• Tahamiler R, Saritzali G, Çanakçıoğlu S. Alerjik rinitli hastalarda nazal histamin ve alerjen provokasyonunun karşılaştırılması. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2007;17(1):30-6.
• Karaman E, Saritzali G, Enver Ö. Akut tonsillit ayırıcı tanısında seyrek görülen bir durum: Lösemi. Türk Otolarengoloji Arşivi, 2010; 48(2): 72-4.

Katıldığı Mesleki Konferanslar:
• Otit Sempozyumu, 8 Ocak 2005, İstanbul.
• 7. Alerjik Rinit Eğitim Toplantısı, 14–15 Mayıs 2005, İstanbul.
• 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21–26 Mayıs 2005, Antalya.
• Uludağ 2006 KBB Günleri, 02 – 05 Mart 2006, Bursa.
• CTF-KBB 19. Akademik Haftası, 29–31 Mayıs 2006, İstanbul.
• 3. Dünya Ses Kongresi, 19–22 Haziran 2006, İstanbul.
• 5. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 15–19 Kasım 2006, İstanbul.
• 3.Ulusal Rinoloji Kongresi ve CITRAS Toplantısı, 21–25 Nisan 2007, Bodrum.
• 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 26–31 Mayıs 2007, Antalya.
• 30. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 08–12 Ekim 2008, Antalya.
• 31. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 29 Ekim – 01 Kasım 2009, Antalya.
• 11. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 12–15 Kasım 2009, İstanbul.
• 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim – 01 Kasım 2015, Antalya.

Yurtiçi Kongre Tebliğleri
• Koanal Atrezinin Tedavisine Retrospektif Bir Bakış. 5. TKBBV Akademi Toplantısı. 12–14 Nisan 2007, Samsun.
• Tek Taraflı Modifiye Radikal Boyun Diseksiyonu Sonrası Gelişen Abdusens Paralizisi: Olgu Sunumu. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26–31 Mayıs 2007, Antalya.
• Konjenital Vokal Kord Paralizisi: İki Olgu Sunumu. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26–31 Mayıs 2007, Antalya.
• Kafa Tabanını Tutan Paranazal Sinüs Tümörlerine Minimal İnvaziv Yaklaşım Ve Sonuçlarımız. 4. Ulusal Rinoloji Kongresi. 29 Mayıs-1 Haziran 2008, Antalya.
• Boğazda Yabancı Cisim Hissinin Nadir Bir Nedeni: Deplase Tiroid Kartilaj Superior Kornu. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 8–12 Ekim 2008, Antalya.
• Tonsiller Fossadan Kaynaklanan Erişkin Tip Rabdomyom: Olgu Sunumu. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 8–12 Ekim 2008, Antalya.
• Akut Tonsillit Tablosu İle Kendini Gösteren Lösemi Vakası. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 8–12 Ekim 2008, Antalya.
• Parotis Bezinin İntraglandüler Toksoplazma Lenfadeniti. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 8–12 Ekim 2008, Antalya.
• Malign Eksternal Otit Tedavisinde Hiperbarik Oksijen Tedavisi. Vaka Sunumu. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 8–12 Ekim 2008, Antalya.
• Periferik Fasiyal Paralizi İle Prezente Olan Metastatik Akciğer Kanseri. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi. 21– 26 Nisan 2009, Antalya.
• Olgu Sunumu: Parotis Bezinde Bazal Hücreli Adenom. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim – 01 Kasım 2009, Antalya.

Yayınlarına Yapılan Atıflar:
Google Akademik atıf tarama veri tabanında yapılan tarama sonuçlarına göre toplamda 318 adet atıf mevcuttur.
H-endeksi = 8
i10-endeksi = 8

Foreign Languages

English
Greek

Medical Fields of Interest

• Endoscopic nose and sinus surgery
• Aesthetic nose surgeries
• Prominent ear surgeries
• Tonsil and adenoid surgeries
• Snoring and sleep apnea surgery
• Allergic nasal diseases
• Vocal cord surgeries
• Vertigo
• Tinnitus
• Hearing losses

Open chat
Hello, How can we help you?