Skip to main content

ASSOC. PROF. ABDULLAH ÖZKARDEŞ, MD

Orthopedics and Traumatology

E-Mail: hastane@biruni.edu.tr
Phone: 444 8 276

ASSOC. PROF. ABDULLAH ÖZKARDEŞ, MD

Education

GATA Faculty of Medicine
Medical Doctor Education,
1984, Ankara/Istanbul

GATA Faculty of Medicine
Neurology Specialty Training
1992, Ankara/Istanbul

Experience

GATA Neurology Department Specialist Trainee
1987-1992, Ankara/Turkey

GATA Neurology Department Assistant Professor
1992-1995, Ankara/Turkey

Kütahya Air Hospital Neurology Specialist and Chief Physician
1995-2003, Kütahya/Turkey

Şişli Memorial Hospital Neurology Specialist
2004-2021, Istanbul/Turkey

Scientific Memberships

Turkish Medical Association
Health Council Membership at SHGM (General Directorate of Health Services)

Scientific Publications

Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1.Özkardeş A., Özata M., Bayhan Z., Çorakçı A., Vural O., Yardım M., Gündoğan MA., “Acute hypothyroidism leads to reversible alterations in central nervous system as revealed by somatosensory evoked potantials” Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol., 6, 500-504 (1996).
2.Özata M., Özkardeş A., Odabaşı Z., Çorakçı A., Gündoğan MA., “Auditory event-related brain potentials in hypothyroidism”, Acta Neurol. Belg., 4, 228-232 (1997).
3.Özata M., Özkardeş A., Dolu H., Çorakçı A., Yardım M., Gündoğan MA., “Evaluation of central motor conduction in hypothyroid ve hyperthyroid patients”, J. Endocrinol. Invest., 10, 670-677 (1996).
4.Yıldız O, Özata M., Özkardeş A., Çorakçı A., Gündoğan N., Gündoğan MA., “L-carnitin treatment improves brain stem auditory evoked potentials in diabetik rats”, Neuroreport., 17, 29572959 (1996).
5.Yıldız O, Özata M., Özkardeş A., Deniz G., Yıldırımkaya M., Çorakçı A., Yardım M., Gündoğan MA., “Comparison of the effects of aminoguanidine and L-carnitin treatments on somosensory evoked potentials in alloxan-diabetic rats”, Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol., 4, 523-531 (1996).
6.Özata M., Özkardeş A., Bulur M., Beyhan Z., Çorakçı A., Yardım M., Gündoğan MA., “Central and peripheral neural responses in males with idiopathic hypogonadotropic hypogonadism” J. Endocrinol. Invest., 7, 449-454 (1996).
7.Özata M., Özkardeş A., Çorakçı A., Gündoğan MA., “Subclinical hypothyroidismdoes not lead to alterations either in peripheral nerves or in brainstem auditory evoked potentials (BAEPs)”, Throid, 3, 201-205 (1995).
8.Özata M., Özkardeş A., Beyhan Z., Çorakçı A., Yardım M., Gündoğan MA., “Central and peripheral neural responses in acromegaly”, Endocrine Practice, 3, 356-359 (1997).
9.Dolu H., Ulaş ÜH., Bolu E., Özkardeş A., Odabaşı Z., Özata M., Vural O., “Evaluation of central neuropathy in tip II diabetes mellitus by multimodal evoked potantials”, Acta Neurol Belg, 4, 206-211 (2003).
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1.Özata M., Özkardeş A., Baykan M., “Impairment of central motor conduction in hypothyroid and hyperthyroid patients”, 3rd Congress of Balcan Military Medical Committee, Atina, 290, Atina, 1998.
2.Özkardeş A., Dolu H., Baykan M., “Auditory brainstem potantials in rats”, 3rd Congress of Balcan Military Medical Committee, Atina, 291, Atina, 1998.
3.Özkardeş A., Baykan M., “EMG ve evoked potantials in Friedrich Ataxia”, 3rd Congress of Balcan Military Medical Committee, Atina, 191, Atina, 1998.
4.Özkardeş A., Dolu H., Baykan M., “Electrophysiological ivestigations in diabetes mellitus”, 3rd Congress of Balcan Military Medical Committee, Atina, 108, Atina, 1998.
5.Özata M., Yıldız O., Özkardeş A., Deniz G., Çorakçı A., Gündoğan MA., “Effects of aminoguanidine and L-carnitin treatments on nerve conduction velocities and somatosensorial evoked potentials in diabetic rats”, 31. Annual meeting of the Europian Association for the study of diabetes, Stockholm, Diabetologia, Vol. 38, A2333, Stockholm, 1995.
6.Azal Ö., Özkardeş A., Özata M., Bolu E., Önde ME., Çorakçı A., Gündoğan MA., “Motor evoked potentials in diabetes mellitus”, 31. Annual meeting of the Europian Association for the study of diabetes, Stockholm, Diabetologia, Vol. 38, A7, Stockholm, 1995.
7.Azal Ö., Özkardeş A., Özata M., Bolu E., Önde ME., Çorakçı A., Gündoğan MA., “Visual evoked potentials in diabetes mellitus”, 8. Balkan congress of endocrinology, Bursa 125, Bursa, 1995.
8.Özata M., Özkardeş A., Azal Ö., Bolu E., Önde ME., Dolu H., Çorakçı A., Gündoğan MA., “Subclinical hypothyroidismdoes not lead to alterations either in peripheral nerves or in brainstem auditory evoked potentials (BAEPs”, 8. Balkan congress of endocrinology, Bursa 223, Bursa, 1995.
9.Gökçil Z., Odabaşı Z., Özkardeş A., Kütükçü Y, Vural O., Yardım M., “Clinical ve electroencephalographic correlation of generalizedpolyspikeand wave discharges” 3rd Mediterranean epilepsy conference, İstanbul, P41, İstanbul, 1994.
10.Özkardeş A., Özata M., “Impairment of central motor conduction in hypothyroid and hyperthroid patients”, 4th Congress of Balkan Military Medical Committee, Bükreş, 363, Bükreş, 1999.
11.Özkardeş A., Özata M., “Cognitive functions as determinated by event-related brain potentials in hypothyroid and hyperthroid patients”, 4th Congress of Balkan Military Medical Committee, Bükreş, 286, Bükreş, 1999.
12. Çilden Ş., Özkardeş A., “Multiple sclerosis and shizophrenia”, 4th Congress of Balkan Military Medical Committee, Bükreş, 402, Bükreş, 1999.
13. Özkardeş A., “Neurophysiological investigations in brain death”, 4th Congress of Balkan Military Medical Committee, Bükreş, 363, Bükreş, 1999.
14. Özkardeş A., “Neurophysiological investigations in myoclonus”, 4th Congress of Balkan Military Medical Committee, Bükreş, 409, Bükreş, 1999.
15.Serbest S., Özkardeş A., “Measles outbreaks”, 4th Congress of Balkan Military Medical Committee, Bükreş, 390, Bükreş, 1999.
16.Özkardeş A., Demirkaya Ş., “Immuno globulin therapy in Guillain Barre Syndrome”, 4th Congress of Balkan Military Medical Committee, Bükreş, 360, Bükreş, 1999.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.Özata M., Özkardeş A., Gündoğan MA., “Effects of acute hypothyroidism on brainstem auditory evoked potantials (BAEPs)”, Turkish journal of medical sciences, 28, 133-137, (1998).
2.Azal Ö., Özkardeş A., Önde ME., Özata M., Özışık G., Çorakçı A., Gündoğan MA., “Visual evoked potantials in diabetic patients”, Turkish journal of medical sciences, 28, 139-142, (1998).
3.Odabaşı Z., Gökçil Z., Özkardeş A., Kütükçü Y., Vural O., Yardım M., “Akinetic mutism caused by rupture of internalcarotid artery aneurysm”, Turkish journal of medical sciences, 24, 64-66, (1995).
4.Özkardeş A., Gül T., Özdağ F., Dolu H., Vural O., Yardım M., “Friedrich ataksisinde EMG ve uyarılmış yanıtlar”, Türk Nöroloji Dergisi, 4, 200-205, (1995).
5.Özkardeş A., Dolu H., Vural O., Yardım M., “Karpal tünel sendromunda proksimal yavaşlama”, Nöropsikiyatri Gündemi, 2, 66-68, (1996).
6.Özkardeş A., Kütükçü Y., Erdem R., Dolu H., Vural O., Yardım M., “Karpal tünel sendromunda lokal steroid tedavisinin klinik ve sinir iletimi ile değerlendirilmesi”, Nöropsikiyatri Gündemi, 1, 27-28, (1997).
7.Özkardeş A., Odabaşı Z., Gül T., Vural O., Yardım M., “Multipl sklerozda manyetik rezonans görüntüleme ve multimodal uyarılmış yanıtların karşılaştırılması”, Nöroloji Bülteni, 1, 21-24, (1995).
8.Demirkaya Ş., Gökçil Z., Özkardeş A., Gün H., Tanrıdağ O., Vural O., Yardım M., “İskemik beyin damar hastalıklarında antifosfolipid antikorların rolü”, Nörolojik Bilimler Dergisi, 11, 49-54, (1994).
9.Odabaşı Z., Özkardeş A., Kütükçü Y., Gül T., Vural O., Dolu H., Yardım M., “Sirengomyelide median ve tibial somatosensoryel uyarılmış yanıtlar”, Nöroloji, 1, 33-42, (1994).
10.Şener E., Odabaşı Z., Kütükçü Y., Gökçil Z., Özkardeş A., Vural O., Yardım M., “Migren Proflaksisinde flunarizin, propranolol amitriptilinin karşılaştırılması”, Nöroloji, 1, 43-52, (1994).
11.Tanrıdağ O., Gökçil Z., Odabaşı Z., Övgü S., Demirkaya Ş., Şener E., Özkardeş A., Kütükçü Y., Kahrıman M., Erdoğan E., “Sağ hemisfer fonksiyon testlerinin normallerde standardizasyonu”, GATA Bülteni, 34, 645-652, (1992).
12.Özkardeş A., Odabaşı Z., Kütükçü Y., Dolu H., Vural O., Yardım M., “Porfirik nöropati (olgu sunumu)”, Türkiye Tıp Dergisi, 3, 168-171, (1995).
13.Özkardeş A., Gökçil Z., Eyigün C., Dolu H., Baykal Y., Şen A., “Meningeal karsinamatosis (bir olgu nedeniyle)”, Gastroenteroloji, 3, 568-570, (1994).
14.Odabaşı Z., Yardım M., Vural O., Özkardeş A., Kütükçü Y., “Dirsekteki ulnar sinir tuzak nöropatisinde elektrofizyolojik bulgular”, GATA Bülteni, 33, 1057-1065, (1991).
15.Azal Ö., Özkardeş A., Özata M., Dolu H., Bolu E., Önde ME., Beyhan Z., Çorakçı A., Gündoğan MA., “Diabetes mellituslu hastalarda elektrofizyolojik incelemeler”, Türk diabet yıllığı, 11, 116-122, (1995-1996).
16.Azal Ö., Özkardeş A., Özata M., Dolu H., Bolu E., Önde ME., Beyhan Z., Çorakçı A., Gündoğan MA., “Yeni başlayan insüline bağımlı olmayan diabetes mellituslu hastalarda görsel uyarılmış yanıtlar”, Türk diabet yıllığı, 11, 111-115, (1995-1996).
17.Yardım M., Odabaşı Z., Gül T., Özkardeş A., “MManyetik stimülasyon ile santral motor iletim, Yöntem ve normal değerler”, 4. Nöroloji Kongresi Kongre Kitabı, 357-361, (1991).
18.Saçıkay Ş., Özkardeş A., Odabaşı Z., Vural O., Yardım M., “Parkinson hastalığının tedavisinde selegilin Hcl’nin yeri”, Nörolojik Bilimler Dergisi, 12, 43-47, (1995).
19.Oğuz Y., Özkardeş A., Vural A., Yenicesu M., Tandoğan H., “Hemodializ hastalarında periferik nöropati”, Türkiye Tıp Dergisi, 3, 206-207, (1995).
20.Özkardeş A., Özuyar Ü, Uzun Ö., Vural O., Yardım M., “Multipl skleroz ve şizofreni (olgu sunumu)”, Sendrom, (1996).
21.Erdem R., Özkardeş A., Karaoğlan B., Dolu H., Özel S., Yorgancıoğlı ZR., “Romatoid artritli hastalarda otonomik fonksiyonların değerlendirilmesi”, Romatizma Dergisi, (1996).
22.Özkardeş A., “Multipl sklerozda MRG ve Uyarılmış Yanıtlar”, Uzmanlık tezi, Ankara, (1992).
23.Özkardeş A., Kütükçü Y., Özdağ F., Vural O., Yardım M., “Olivopontoserebellar Atrofiler”, Fiziksel Tıp, 1, 29-31, (1998).
24.Özkardeş A., Yıldız O., Dolu H., Vural O., Yardım M., “Sıçanlarda işitsel uyarılmış beyinsapı yanıtları: Stimülasyon frekansı, şiddeti ve polaritenin etkileri”, Nörolojik Bilimler Dergisi, 13, 7-14, (1996).
25.Kutluhan S., Özkardeş A., “Kronik hemodializ olgularında bulbokavernöz refleks”, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 49-52 (1999).
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1.Gürtekin Y., Odabaşı Z., Özkardeş A., Yardım M., “Lumbosakral kök basılarında dermatomal somatosensoryel uyarılmış yanıtların değeri”, 3. Nöroloji Kongresi, Silivri, 32, Silivri, (1990).
2.Yardım M., Gürtekin Y., Özkardeş A., “Beyinsapı hematomlarında klinik, BBT ve elektrofizyolojik bulgular”, 3. Nöroloji Kongresi, Silivri, 25, Silivri, (1990).
3.Yardım M., Odabaşı Z., Gül T., Özkardeş A., “Manyetik stimülasyon ile santral motor iletim: Yöntem ve normal değerler”, 4. Nöroloji Kongresi, Kuşadası, 146, Kuşadası, (1991).
4.Özkardeş A., Odabaşı Z., Kütükçü Y., Gül T., Yardım M., “Diabetik nöropatide EMG ve otonomik incelemeler”, 11. Ulusal klinik nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, Ürgüp, (1992).
5.Odabaşı Z., Gül T., Kütükçü Y., Özkardeş A., Yardım M., “H refleksinde magnetik ve elektrik stimülasyonların karşılaştırılması”, 11. Ulusal klinik nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, Ürgüp, (1992).
6.Odabaşı Z., Özkardeş A., Gül T., Kütükçü Y., Yardım M., “Sirengomyelide klinik, radyolojik ve elektrofizyolojik bulgular”, 11. Ulusal klinik nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, Ürgüp, (1992).
7.Özkardeş A., Gül T., Gökçil Z., Odabaşı Z., Yardım M., “Guillain Barre Sendromunda klinik ve elektrofizyolojik bulgular”, 11. Ulusal klinik nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, Ürgüp, (1992).
8.Kütükçü Y., Özkardeş A., Vural O., Odabaşı Z., Yardım M., “Multipl sklerozda multimodal EP ve MRG”, 5. Ulusal Nöroloji Kongresi, Marmaris, 102, Marmaris, (1992).
9.Özkardeş A., Gül T., Gökçil Z., Odabaşı Z., Yardım M., “Guillain Barre Sendromunda klinik ve elektrofizyolojik bulgular”, 5. Ulusal Nöroloji Kongresi, Marmaris, 101, Marmaris, (1992).
10.Gökçil Z., Özkardeş A., Kütükçü Y., Tanrıdağ T., Yardım M., “Gebelikte süperior sagittal sinüs trombozu ile birlikte protein S eksikliği”, 19. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul P1-9, İstanbul, (1993).
11.Gül T., Odabaşı Z., Özkardeş A., Vural O., Yardım M., “Akut dissemine ensefalomyelit (olgu sunumu)”, 19. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, P3-41, İstanbul, (1993).
12.Özkardeş A., Gül T., Gökçil Z., Kütükçü Y., Yardım M., “Bir olgu nedeniyle olivopontoserebellar atrofi”, 12. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, Antalya, 28, Antalya, (1993).
13.Özkardeş A., Odabaşı Z., Kütükçü Y., Gül T., Yardım M., “Myoklonusda elektrofizyolojik incelemeler”, 12. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, Antalya, 29, Antalya, (1993).
14.Özkardeş A., Kütükçü Y., Gül T., Özdağ F., Vural O., “Spinoserebellar dejenerasyonda elektrofizyolojik bulgular”, 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 52, Adana, (1994).
15.Özkardeş A., Gül T., Odabaşı Z., Dolu H., Yardım M., “Karpal tünel sendromunda proksimal yavaşlama”, 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 64, Adana, (1994).
16.Özkardeş A., Odabaşı Z., Gül T., Dolu H., Yardım M., “Polinöropatilerde klinik ve elektrofizyolojik özellikler”, 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 150, Adana, (1994).
17.Özkardeş A., Odabaşı Z., Özdağ F., Vural O., Yardım M., “Bir olgu nedeniyle porfirik polinöropati”, 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 155, Adana, (1994).
18.Özkardeş A., Gökçil Z., Kütükçü Y., Gül T., Dolu H., Yardım M., “Polinöropatilerde immunglobulin tedavisi”, 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 156, Adana, (1994).
19.Özkardeş A., Gökçil Z., Dolu H., Vural O., Yardım M., “Bir olgu nedeniyle meningeal karsinomatosis”, 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 210, Adana, (1994).
20.Özkardeş A., Kütükçü Y., Ulaş ÜH., Eren S., Yardım M., “Diffüz astrositoma (olgu sunumu)”, 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 212, Adana, (1994).
21.Gökçil Z., Odabaşı Z., Özkardeş A., Özsoy O., Vural O., Yardım M.,“İskemik serebrovasküler hastalıklarda risk faktörleri”, 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 16, Adana, (1994).
22.Gökçil Z., Özkardeş A., Odabaşı Z., Dolu H., Yardım M., “Kapsüllü intraserebral hematom (olgu sunumu)”, 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 90, Adana, (1994).
23. Kütükçü Y., Gökçil Z., Özkardeş A., Özdağ F., Özuyar Ü., Yardım M., “Multipl sklerozda İVMP tedavisinin nörofizyolojik incelemelerle takibi”, 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 111, Adana, (1994).
24.Kütükçü Y., Özkardeş A., Gökçil Z., Dolu H., Vural O., Yardım M., “İskemik serebrovasküler hastalıklarda somatosensoryel yanıt incelemeleri”, 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 60, Adana, (1994).
25.Gökçil Z., Kütükçü Y., Özkardeş A., Gül T., Vural O., Yardım M., “Grand mall epilepside ilaç seçimi”, 31. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kapadokya, Beyin Damar hastalıkları Dergisi, 46, Kapadokya, (1995).
26.Özkardeş A., Dolu H., Azal Ö., Gül T., Vural O., Yardım M., “DM’lu hastalarda multimodal EP”, 31. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kapadokya, Beyin Damar hastalıkları Dergisi, 89, Kapadokya, (1995).
27.Özkardeş A., Özata M., Yıldız O., Vural O., Yardım M., “Diabetik ratlarda aminoguanidin ve L-karnitinin NCV ve SEP’e etkileri”, 31. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kapadokya, Beyin Damar hastalıkları Dergisi, 111, Kapadokya, (1995).
28.Özkardeş A., Kütükçü Y., Ulaş ÜH., Özdağ F., Vural O., Yardım M., “KTS’da lokal steroid tedavisinin klinik ve EMG ile takibi”, 31. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kapadokya, Beyin Damar hastalıkları Dergisi, 119, Kapadokya, (1995).
29.Azal Ö., Özkardeş A., Özata M., Dolu H., Bolu E., Önde ME., Beyhan Z., Çorakçı A., Gündoğan MA., “Yeni başlayan insüline bağımlı olmayan diabetes mellituslu hastalarda görsel uyarılmış yanıtlar”, Ulusal diabet kongresi, Kapadokya, 59, Kapadokya, (1995).
30.Azal Ö., Özkardeş A., Özata M., Dolu H., Bolu E., Önde ME., Beyhan Z., Çorakçı A., Gündoğan MA., “Diabetes mellituslu hastalarda nörofizyolojik incelemeler”, Ulusal diabet kongresi, Kapadokya, 74, Kapadokya, (1995).
31.Kahrıman M., Özkardeş A., Kahrıman ES., Kütükçü Y., Gül T., Vural O., Yardım M., “Demansiyel bulguları olan hastalarda kognitif uyarılmış yanıtlar”, 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, İstanbul, 49, İstanbul, (1995).
32.Dolu H., Özkardeş A., Gül T., Vural O., Yardım M., “DM’da SEP ve MEP”, 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, İstanbul, 90, İstanbul, (1995).
33.Özkardeş A., Dolu H., Odabaşı Z., Ulaş ÜH., Vural O., Yardım M., “DM’da VEP ve BAEP”, 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, İstanbul, 78, İstanbul, (1995).
34.Özkardeş A., Dolu H., Kütükçü Y., Özdağ F., Vural O., Yardım M., “DM’da EMG ve otonomik incelemeler”, 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, İstanbul, 134, İstanbul, (1995).
35.Özkardeş A., Demirkaya Ş., Gökçil Z., Dolu H., Vural O., Yardım M., “Beyin ölümünde SEP ve BAEP”, 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, İstanbul, 77, İstanbul, (1995).
36.Kahrıman M., Özkardeş A., Kütükçü Y., Kahrıman ES., Odabaşı Z., Vural O., Yardım M., “Antiepileptik kullanan hastalarda kognitif uyarılmış yanıtlar”, 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, İstanbul, 50, İstanbul, (1995).
37.Özkardeş A., Gökçil Z., Özdağ F., Dolu H., Vural O., Yardım M., “Olivopontoserebellar atrofilerde klinik, elektrofizyolojik ve radyolojik bulgular”, 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, İstanbul, 100, İstanbul, (1995).
38.Demirkaya Ş., Özkardeş A., Gül T., Dolu H., Vural O., Yardım M., “Guillain Barre-like sendrom: Bir olgu sunumu”, 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, İstanbul, 30, İstanbul, (1995).
39.Oğuz Y., Özkardeş A., Vural A., Bulucu F., Yenicesu M., Tanboğa H., “Hemodializ hastalarında periferik nöropati”, 12. Ulusal böbrek hastalıkları, diyaliz ve transplantasyon kongresi, Abant, (1995).
40.Özata M., Özkardeş A., Beyhan Z., Önde ME., Bolu E., Bulur M., Azal Ö, Çorakçı A., Gündoğan MA., “Hipotroidizm ve hipertroidizmde tedavi öncesi ve sonrası kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi”, 19. Ulusal endokrinoloji-diabetoloji ve endokrin cerrahisi kongresi, İstanbul, (1996).
41.Özkardeş A., Yıldız O., Ulaş ÜH., Dolu H., Vural O., Yardım M., “Sıçanda BAEP: Stimülasyon frekansı, Şiddeti ve Polaritesinin Etkileri”, 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, (1997).
42.Özkardeş A., Özata M., Ulaş ÜH., Özdağ F., Vural O., Yardım M., “İdyopatik Hipogonadotropik Hipogonadizmde SEP ve BAEP”, 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, (1997).

Medical Fields of Interest

Neurophysiology (EMG, EEG, Evoked Potentials)
Sleep Medicine (PSG)
Aviation Medicine
Migraine and Botox Applications
Multiple Sclerosis Treatment and Monitoring

Open chat
Hello, How can we help you?