Skip to main content

ASSOC. PROF. MEHMET DOKUR, MD

Emergency Medicine

E-Mail: hastane@biruni.edu.tr
Phone: 444 8 276

ASSOC. PROF. MEHMET DOKUR, MD

Education

Çukurova University Faculty of Medicine
Emergency Medicine Specialization Training
2000, Adana/Turkey

Çukurova University Faculty of Medicine
Medical Doctor Education
1992, Adana/Turkey

Experience

Başkent University Ankara Hospital
2017, Ankara/Turkey

Sanko University Hospital
2012-2014, Gaziantep/Turkey

Kilis State Hospital
2005-2012, Kilis/Turkey

TDV 29 Mayıs Istanbul Hospital
2000-2001, Istanbul/Turkey

Çukurova University Faculty of Medicine Hospital
1995-2000, Adana/Turkey

Scientific Memberships

Turkish Medical Association (TTB)
National Trauma and Emergency Surgery Association (UTACD)
Association of Emergency Medicine Specialists (ATUDER)
Turkish Society of Emergency Medicine (TATD)
Pediatric Emergency Medicine and Intensive Care Association (ÇATYOB)
Turkish Intensive Care Society (TYBD)
Turkey Coordination Association of Organ Transplantation Institutions (TONKKD)
Association for the Development of Medical Education (TEGED)
European Society for Emergency Medicine (EUSEM)

Scientific Publications

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Fadime EROĞLU, Mehmet DOKUR, Erdal UYSAL, Mehmet SÖKÜCÜ, Yüksel ULU. Suriye İç Savaşı Sonrası Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde Kistik Ekinokokkozis’in Moleküler Epidemiyolojisi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2017;47(2):61-66.
2. Mehmet Dokur, Baki Aydoğan, Erdal Uysal, Emine Petekkaya, Emine Ak. İleri Yaşta Görülen Rektal Yabancı Cisim: Olgu Sunumu. GÜSBD
2016; 5(3): 139-143.
3. Mehmet Dokur, Özgür Dağlı, Mustafa Demiroğlu, Emine Petekkaya, Nilgün Ulutaşdemir. Çocukta Primer Odağı Bilinmeyen Tüberküloz Menenjit: Olgu Sunumu. Zirve Tıp Derg 2016; 1:(2):69-73.
4. Emine Petekkaya, Mehmet Dokur, Sırma Geyik. The wrongs Known as Right in Intramuscular Injection Practices: A Cadaveric Demonstration
Study. Zirve Tıp Derg 2016;1:1;26-31.
5. Meryem Kılıç, Mehmet Dokur, Nilgün Ulutaşdemir. Acil Hasta Sevklerinde Yaşanan Sorunlar: Küçük Bir İl Düzeyinde Yapılan Değerlendirme. Zirve Tıp Derg 2016; 1:1;17-21.
6. Uzm. Dr. UYSAL Erdal, Doç. Dr. KIRDAK Türkay, Yard. Doç. Dr. DOKUR Mehmet, Yard. Doç. Dr. BAKIR Hasan, Uzm. Dr. GÜRER Ahmet Orhan, Yard. Doç. Dr. AKSOY Başar, Uzm. Dr. IKIDAG A. Mehmet, Prof. Dr. YÜZBAŞIOĞLU, Mehmet Fatih. Surgery for retrocecal acute appendicitis: Open or laparoscopic? Kocatepe Medical Journal 2016;17:48-51.
7. Erdal UYSAL, Mehmet DOKUR, Mesut SİPAHİ, Mehmet SÖKÜCÜ, Mehmet Ali İKİDAĞ. Intracystic Papillary Carcinoma in Association with
Intraductal Carcinoma in Adult Male Breast: A Rare Case Report. Bozok Med J 2016;1(1):68-71.
8. Samiye USLU KUZUDİŞLİ, Sırma GEYİK, Abidin Murat GEYİK, Mehmet DOKUR. Kafa Travmalarında Unutulmaması Gereken Klinik Bir
Sorun: Post-Travmatik Epilepsiler. Türk Nöroşir Derg 2015, Cilt: 25, Sayı: 3, 296-301.
9. Uysal E, Yüzbaşıoğlu MF, Dokur M, Ikidag MA. Surgical Treatment for Ureteral Complications Following Renal Transplantations. Journal of
Urological Surgery 2015;3:141-146.
10. Nilgun ULUTASDEMIR, Mehmet DOKUR, Ebru OZTURK COPUR. The evaluation of Burnout level among nurses giving care to postwar
Syrian refugee patients. Acta Medica 2015; 4: 64–71.
11. Nilgün Ulutaşdemir, Ferdi Tanır, Mehmet Dokur, Erdal Uysal. Bir Özel Hastanenin Acil Servisine İş Kazası Nedeniyle Başvuran Hastaların
Analizi.Sakarya Med J 2015;5(4):193-198.
12. Gökhan Bülent Sever, Mehmet Cenk Cankuş, Levent Bostanci, Mehmet Dokur. Traumatic Isolated Posterior Elbow Dislocation: Pediatric case
report. Sakarya Med J 2015;5(3):176-179.
13. Erdal UYSAL, Mesut SİPAHİ, Hasan BAKIR, Mehmet DOKUR, Mehmet Ali İKİDAĞ, Ahmet Orhan GURER, Başar AKSOY, M. Fatih YUZBAŞIOGLU. The Value of Adding Ultrasound in the Diagnosis of Breast Mass. Bozok Med J 2015;5(3):42-6.
14. Erdal UYSAL, M.Fatih YÜZBAŞIOĞLU, Mehmet DOKUR, Mesut SİPAHİ, Başar AKSOY. Canlı Donör Renal Transplantasyonlarda
Laparoskopik ve Açık Donör Nefrektominin Karşılaştırılması. Bozok Tıp Derg 2015;5(4):1-6.
15. Meryem KILIÇ, Nesrin İPEKÇİ, Mehmet DOKUR, Songül KAYA. Kilis Devlet Hastanesi’nde Çalışan Hemşireler’in Tükenmişlik Düzeylerinin
Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 18:1.
16. Nilgün Ulutasdemir, Mehmet Dokur, Nurhan Bayraktar, Hatice Bostanoğlu, Ebru Öztürk Çopur, İbrahim Çolakfakıoğlu. Gaziantep’te Özel
Bir Fabrikada İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Değerlendirilmesi.Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal Vol. 1, No Suppl 1(2015).
17. Mehmet Dokur, Gülşen Pancar Gulmez, Samiye Uslu Kuzudisli. Clinical Findings of Emergence After Olanzapine Overdosage: Pediatric Case
Report and Review of Literature. JAEMCR 2014;5: 100-6.
18. Uysal E, Dokur M, Gürer AO, Bakır H, İkidağ MA. Spontaneous ileo-ileal and ileo-caecal intussusception in adults: Report of two cases. Sakaryamj 2014;4(1):43-48.
19. Mehmet DOKUR, Hakan SOYDİNÇ, İsmail KORKUT, Cuma Yıldırım. Kalorifer Kazanı Patlaması Felaketi: Olay ve Olgu Analizi.Acil ve
Afet Dergisi 20l3;4(2):115-126.
20. Geyik AM, Dokur M.Çocuklarda Hafif Kafa Travmaları(derleme). Türk Nöroşirurji Dergisi (TND) 2013;23(2):1-7.
21. Kaya R, Dokur M. Evaluation of Clinical Properties of Dexmedetomidine in Terms of rocedural Sedation and Analgesia. Sakaryamj 2013;3(3):122-125.
22. Dokur M, Canbal A. A Seconder developped impetigo case to chemical burn due to the contact of infant’s skin with salt. Anadolu Tıp Dergisi
2009;10(1):30-33.
23. Ulutaşdemir N, İpekçi N, Dokur M, Dağlı Ö. Hemşirelik Öğrencilerinin Hastane Enfeksiyonlarından Korunmaya Yönelik Bilgilerinin ve Sağlık
İnanç Kuramına Göre Davranışlarının Değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008;3(9):87-101.
24. Dokur M, Tanrıkulu S. Arı Sokmasına Bağlı Olarak Dilde Geniş Lokal Reaksiyon Gelişen Çocuk Olgu – Olgu Sunumu. Güncel Pediatri Dergisi
2007; 5: 121-4.
25. Kıvrak M, Dokur M, Ozciftci M, Aslan K. Akut Üriner Retansiyonun Nadir Bir Nedeni: Rektal Yabancı Cisim. -Olgu sunumu- Akademik Acil
Tıp Dergisi (JAEM) 2007;5(1):35- 36.
26. Demir M, Ulutaşdemir N, Dokur M, Mavi A. Gümüsburun E. Yüksekokul öğrencilerinde kalça eklem aralığı genişliği ve açılarının radyografik olarak ölçülmesi. Anadolu Tıp Dergisi 2007;9(1):6-12.
27. Dokur M, Gökel Y, Çürük A, Ünlükurt İ, Tanrıverdi K. Akut Miyokard İnfartüsünde C-Reaktif Protein, Malondialdehit ve Genetik Faktör Varyasyonlarının Tanısal ve Risk Faktörleri Açısından Değerlendirilmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi (JAEM) 2007;8(1): 45-52.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Erdal Uysal, Ahmet Orhan Gürer, Mehmet Dokur. Nadir Bir Akut Pankreatit Nedeni, Karaciğer Kist Hidatiği (P-027). 12. Türk
Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 1-4 Nisan 2015, Antalya.
2. Mehmet Dokur, Samiye Uslu Kuzudişli, Nilgün Ulutaşdemir. UÇEP-2014 ve Acil Tıp Eğitimi (Poster). VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 7-9
Mayıs 2014, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.
3. Yüzbaşıoglu F, Uysal E, Ikidağ M, Topuz S, Bakır H, Dokur M. Yüksek kadavra donor kreatinin seviyesi graft fonksiyonu için risk midir? ( P 11).
Transplantasyon’14, 15-18 Ekim Bodrum.
4. Demir M, Atay E, Kılıç M, Dokur M, İpekçi N. Kilis İli’nde Tıkayıcı Uyku Apne Sendromlu Hastaların Apne-Hipopne İndeksi İle Fizik
Muayene ve Epworth Uykululuk Skalası Değerlerinin Karşılaştırılması (Poster Bildiri). 15.Ulusal Anatomi Kongresi, 19 Mayıs Üniversitesi, 5-8
Eylül 2013, Samsun, Türkiye.
5. Ulutaşdemir N, Dokur M, Öztürk E, Özmen Y. Savaş Sonrası Göçle Gelen Cerrahi Tedavi Yapılan Suriyeli Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin
Tükenmişlik Durumlarının Değerlendirilmesi (Poster Bildiri). II.Kültürler arası Hemşirelik Kongresi, 3-6 Haziran 2013 Antalya,Türkiye.
6. Ulutasdemir N, Dokur M, Özkan K. Acil Servise Başvuran İş Kazalarının Analizi (Poster Bildiri). VII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi,
18-20 Nisan 2013 Adana, Türkiye.
7. Kaygusuz H, Ulutasdemir N, Dağlı Ö, Dokur M, Özmen Y. Kilis Devlet Hastanesi’nde Antibiyotik Kullanımına İlişkin Nokta Prevalans Çalışması
(S-14). 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011 Antalya,Türkiye.
8. Kaya R, Dokur M.Prosedüral Sedasyon ve Analjezi Yönünden Dexmedetomidinin Acil Servisteki Yeri (S-79). VII. Ulusal Acil Tıp
Kongresi, 26-29 Mayıs 2011 Antalya,Türkiye.
9. M Dokur, Kamalak M, Çalışkan M, İpekçi N, Fakıoğlu İ. Ciğer B. Hastanemizin Acil Servisinden Polikliniklere Yönlendirilen Hastaların
Analizi (S-146). VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 26-29 Mayıs 2011 Antalya,Türkiye.
10. Kılıç M, İpekçi N, Dokur M, Arslan S, Kaya S. Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu” (Poster bildiri). 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik
Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan, 2011, Gaziantep, Türkiye.
11. Dokur M, Çiçek M, Kılıç M, Ateş Tarla A. Semptomatoloji açısından acil hasta-doktor iletişimi: Kilis İli ve Çevresi için bir örneklem çalışması (SS-18, Sözel bildiri). VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 6-9 Mayıs 2010, Antalya,Türkiye.
12. M.Kılıç, M.Dokur. Kilis Devlet Hastanesinden 112 Acil Servis İle İl dışına Yapılan Sevklerin Değerlendirilmesi (Sözlü Bildiri). V. Paramedik Sempozyumu, 24-25 Nisan 2010, Ankara,Türkiye.
13. Dokur M, Ateş A,Ulutaşdemir N. Acil servise başvuran hasta, aynı nedenle tekrar getiriliyor, neler düşünürsünüz? Çocuk olgu sunumu (PP-124). 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON 2009), 29 Ekim-1 Kasım 2009,Antalya,Türkiye.
14. Dokur M, Kıvrak M, Aydoğan B. Sarımsak her derde deva mı? Olgu sunumu (PP-59) 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON 2009),29 Ekim-1
Kasım 2009,Antalya,Türkiye.
15. Dokur M, Eseoğlu M, Aydoğan B, Kıvrak M. Travma ajitasyonu sadece serebral iskemi bulgusu mudur? 2 olgu sunumu (PP-119). 5.Türkiye Acil
Tıp Kongresi (TATKON 2009),29 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya,Türkiye.
16. Dokur M, Güzeldağ G, Ulutaşdemir N. DDT İntoksikasyonu: Çocuk olgu sunumu (PP-148). 5.Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON 2009), 29 Ekim-1 Kasım 2009,Antalya,Türkiye.
17. Dokur M, Tanrıkulu S, Arman Çaktır D, Ateş Tarla A, Demir M. Dış kulak yolu, nazal ve gastrointestinal yabancı cisim nedeniyle acil servisimize getirilen çocuk olguların analizi (P-12). Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 30 Mart-3 Nisan
2009, İstanbul,Türkiye.
18. Dokur M, Arman Çaktır D, Kiremitçi M, Ulutaşdemir N. Hastanemizin Acil ve Çocuk polikliniklerine başvuran, Hepatit A tanısı alan çocuk olguların analizi (P-19). Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 30 Mart-3 Nisan 2009, İstanbul.
19. Dokur M, Sağlamoğlu M, Erkutlu İ, Demir M. Acil servisimize başvuran çocuk travma olgularında skor-prognoz ilişkisi(P-38). Uluslararası
Katılımlı VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 30 Mart-3 Nisan 2009, İstanbul,Türkiye.
20. Dokur M, Sağlamoğlu M, Ateş A, Çetin RO, Öztan M. Acil servisimize başvuran erişkin ev kazası olgularının analizi (SS-051). V.Ulusal Acil Tıp
Kongresi, 19-22 Nisan 2009, Antalya, Türkiye.
21. Dokur M, Ateş A, Öztan M, Ateş H, Üçel H. Vajinal tabletler oral olarak alınırsa ne olur? Olgu sunumu (PP-080). V.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 19-
22 Nisan 2009, Antalya, Türkiye.
22. Dokur M, Ergin Ö, Çetin RO. Lamotrijin ve Levotirasetam kombine kullanımında oluşan cilt bulguları: Çocuk olgu sunumu (SS-077). V.Ulusal
Acil Tıp Kongresi, 19-22 Nisan 2009, Antalya, Türkiye.
23. Dokur M, Bekir MA, Dağlı Ö, Ateş A, Öztan M. Bir klodikasyo nedeni olarak brusellozis: Çocuk olgu sunumu (SS-078). V.Ulusal Acil Tıp
Kongresi, 19-22 Nisan 2009, Antalya, Türkiye.
24. Dokur M, Ateş, A, Akyuva Y, Üçer H, Öztan M. Buharı bile yanık oluşturabilen bir epoksi yapı kimyasalı: Olgu sunumu (SS-093). V.Ulusal
Acil Tıp Kongresi, 19-22 Nisan 2009, Antalya, Türkiye.
25. Dokur M, Bülbül ED, Tanrıkulu S, Gülmez S, Gökdemir A. Acil servisimize başvuran eksternal myiasis olguları (P-12). IV. Ulusal Acil Tıp
Kongresi,8-11 Mayıs 2008, Antalya, Türkiye.
26. Dokur M, Erendor G,Yanık U, Erdem Z, Erçen G.Düşük gerilimli elektrik çarpmaları: İki olgu sunumu (P-31). IV. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8-11
Mayıs,2008, Antalya, Türkiye.
27. Dokur M, Kaya Ş, Kaya F. Düşük Toksidroma sahip ilaç zehirlenmeleri (P-32). IV. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8-11 Mayıs, 2008,Antalya,Türkiye.
28. Dokur M, Ulutaşdemir N, Arslan E. Eski ve yeni Kilis Devlet Hastanesi’nin Acil poliklinik hizmetlerinin değerlendirilmesi (P-37). IV.
Ulusal Acil Tıp Kongresi,8-11, Mayıs 2008, Antalya, Türkiye.
29. Dokur M, Zorsu GE, Yün M, Keskinbıçkı V. Katı yabancı cisim aspirasyonuna bağlı olarak Cafe Coronary tarzında obstüksiyon gelişen
olgu (P-53). IV. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8-11 Mayıs 2008,Antalya,Türkiye.
30. Dokur M, Ulutaşdemir N, Aksoy Y, Akpınar A, Mahsereci Y. Performansa dayalı döner sermaye sisteminin acil servis hekimleri
üzerindeki etkilerinin incelenmesi (S-12). IV. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8-11 Mayıs 2008, Antalya, Türkiye.
31. Dokur M, Dağlı Ö.Acil servisimize başvuran porsuk ısırığına bağlı kuduz olguları (S-60). IV. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8-11 Mayıs 2008, Antalya,
Türkiye.
32. Dokur M, Aydoğan B, Kaya MŞ, Kaya F. İleri yaşta görülen rektal yabancı cisim: Olgu sunumu(PP-160). 1st Eurasian Congress on Emergency Medicine in conjunction with the 4th Turkish Emergency Medicine Congress (TATKON-EACEM 2008). November 5-9, 2008,
Antalya, Turkey.
33. Dokur M, Sehar SC. Küçük bir ilin yoğun bakım statüsü ve klinik deneyimlerimiz (P-92). 14.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 23-27 Nisan
2008, Ankara, Türkiye.
34. Demir M, Vırıt O, Altındağ A, Savaş HA, Mavi A, Dokur M. Sizofreni hastalarında kulağın kantitatif olarak ölçümleri(Poster bildiri). Uluslararası
Katılımlı XII. Ulusal Anatomi Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 2008, Mersin,Türkiye.
35. Demir M, Vırıt O, Altındağ A, Savaş HA, Mavi A, Dokur M. Sizofreni hastalarında yüzün inklinasyon ölçümleri (Poster bildiri). Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Anatomi Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 2008, Mersin, Türkiye.
36. Demir M, Vırıt O, Altındağ A, Savaş HA, Mavi A, Dokur M. Şizofreni hastalarında ağız ve burunun antropometrik ölçümleri (Poster bildiri).
Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Anatomi Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 2008, Mersin, Türkiye.
37. Dokur M, Canbal A. A seconder developed pioderma impetigo case to chemical burn due to the contact of infant’s skin with salt (Poster bildiri).
Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 2-6 Mayıs,2007,Antalya,Türkiye.
38. Dokur M, Tanrıkulu S. Dilde Lokal hiperinflamasyonla seyreden ilginç bir arı sokması olgusu (Poster bildiri). Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 2-6 Mayıs, 2007, Antalya, Türkiye.
39. Kıvrak M, Dokur M, Özçiftçi M, Aslan K. Akut üriner retansiyonun nadir bir nedeni: Rektal yabancı cisim (Poster bildiri). Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 2-6 Mayıs, 2007,Antalya, Türkiye.
40. Dokur M, Soydinç H, Korkut İ, Yıldırım C. Kalorifer kazanı patlaması felaketi: Olay ve olgu analizi (Poster bildiri). Uluslararası Katılımlı III.
Ulusal Acil Tıp Kongresi, 2-6 Mayıs, 2007,Antalya, Türkiye.
41. Demir M, Özkur AH, Yiğitkanlı T, Dokur M, Mavi A, Yılğın A. Gümüşburun E. Futbolcularda karaciğer, dalak ve böbrek boyutlarının
ultrason ile değerlendirilmesi (P- 67). XI. Ulusal Anatomi Kongresi, 26-29 Ekim 2007, Denizli, Türkiye.
42. Demir M, Ulutaşdemir N, Dokur M, Mavi A, Gümüşburun E. Yüksekokul öğrencilerinde kalça eklem aralığı ve açılarının radyografik olarak
hesaplanması (P-66). XI. Ulusal Anatomi Kongresi, 26-29 Ekim 2007, Denizli, Türkiye.
43. Dokur M, Tekşen O, Kıvrak M, Yiğitkanlı T, Dağlı Özgür. Bir aydan beri devam eden öksürük, karın ağrısı, halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle acil servise başvuran genç bir bayan hasta için neler düşünürsünüz? Pnömoni? Tbc? Malignansi? Olgu sunumu (P-28). III. Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON 2007), 6-8 Eylül 2007, İzmir, Türkiye.
44. Dokur M, Elbüken ME. Hiperbarbarik Oksijen tedavisinin cerrahi ve travmatolojideki uygulamalarında klinik deneyimlerimiz (S-057). VI.
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 4-8 Eylül 2007, Antalya, Türkiye.
45. Dokur M, Gündeniz B, Gürer İ, Erendor G, Sönmez FE. Sınır Kaçakçılığının bir komplikasyonu diz altı amputasyon: Anti-personel mayın yaralanması öyküsüyle acil servisimize getirilen üç olgu (P-113). VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 4-8 Eylül 2007, Antalya, Türkiye.
46. Erkutlu İ, Alptekin M, Dokur M, Geyik M, Gök A. Kraniyo-serebral delici cisim yaralanması: Olgu sunumu (P-121). VI. Ulusal Travma ve Acil
Cerrahi Kongresi.4-8 Eylül 2007, Antalya, Türkiye.
47. Dokur M, Erkutlu İ, Ulutaşdemir N, Demir M, Aldaş A. Acil servisimize başvuran travmatik çocuk kazalarının analizi (P-147). VI. Ulusal Travma
ve Acil Cerrahi Kongresi, 4-8 Eylül 2007, Antalya, Türkiye.
48. Dağlı Ö, Demiroğlu M, Dokur M, Ulutaşdemir N. Ülkemizde hiç önemini kaybetmeyen toplumsal bir hastalık: Tüberküloz. Tüberküloz menenjitli çocuk olgu sunumu (C-Bulaşıcı hastalıklar, S.226). XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-26 Ekim 2007, Denizli, Türkiye.
49. Dokur M, Ulutaşdemir N, Gönener D, Aldaş A. Acil Servise kinetik ve mekanik etki dışındaki nedenlerle başvuru yapan çocuk kazalarının analizi
(J-Kazalar, S.365). XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-26 Ekim 2007, Denizli,Türkiye.
50. Dokur M, Ulutaşdemir N, Soylu Y, Bozkırlı S. Kilis Devlet Hastanesi’nin Acil Servisi’ne yoksunluk sendromu belirtileriyle başvuran, madde
kullanım bozukluğu olan hastaların sosyo-demografik ve madde kullanım özellikleri. (L-Madde bağımlılığı, S.401). XI. Ulusal Halk Sağlığı
Kongresi, 23-26 Ekim 2007, Denizli, Türkiye.
51. Ulutaşdemir N, İpekçi Kaydul N, Dokur M. Dağlı Ö. Kilis Devlet Hastanesi Ameliyathane Personelinin el hijyeni ve aseptik tekniklere uyma
bilinci (P-Sağlık çalışanlarının sağlığı, S.443). XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-26 Ekim 2007, Denizli, Türkiye.
52. Ulutasdemir N, İpekçi Kaydul N, Dokur M, Dağlı Ö. Kilis 7 Aralık Üniversitesi usuf Şerefoğlu S.Y.O. Hemşirelik Öğrencilerinin mezuniyet
öncesi süreçte hastane enfeksiyonlarından korunmaya yönelik bilgilerinin ve sağlık inanç kuramına göre davranışlarının değerlendirilmesi (P-Sağlık
çalışanlarının sağlığı, S.444). XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-26 Ekim 2007, Denizli, Türkiye.
53. Ulutaşdemir N, İpekçi Kaydul N, Dokur M,Güneş Y,Şahin B.Kilis İli’nde görülen bulaşıcı hastalıklar:2006 yılı sonuçları (C-Bulaşıcı hastalıklar,
S.212). XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-26 Ekim 2007, Denizli, Türkiye.
54. Dokur M, Gülmez G. Olanzapin alımı sonrası çocukta gelişen bulgular: Olgu sunumu (PS-42). Uluslararası Katılımlı 4.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve
Yoğun Bakım Kongresi, 21-26 Mayıs 2007, Hacettepe Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye.
55. Dokur M, Kurt F, Tanrıkulu S. Acil Servise getirilen ilginç bir çocuk olgu: Kseroderma pigmentosum (PS-46,Poster bildiri). Uluslararası Katılımlı 4.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 21-26 Mayıs 2007, Hacettepe Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye.
56. Dokur M, Çam İ, Kıvrak M, Canbal A. Epigastrik ağrı şikayetiyle getirilen, hastalık simülasyonu yapan çocuk hasta (P-10,Poster bildiri). III. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 3-7 Nisan 2006,İstanbul, Türkiye.
57. Gokel Y, Paydas S, Dokur M. “Doxazosin Overdosage: Case Report (PP-102). XVII. Uluslarası Katılımlı Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz
ve Transplantasyon Kongresi, 5-8 Haziran 2000, İstanbul; Türkiye.
58. Dokur M, Yılmaz HL, Toprak N, Köseoğlu Z. Künt vücut travmasına bağlı delici-kesici alet ile suprasternal yumuşak doku yaralanması olgusu
(OP, S.13). Uluslararası Katılımlı 3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 31Ağustos-4 Eylül 1999, Antalya, Türkiye.
59. Yılmaz HL, Dokur M, Sebe A, Köseoğlu Z, Duru M, Toprak N, Kuvandık G. 1998 yılında Ç.Ü:T.F. Çocuk Acil Polikliniği’ne getirilen travmalı
hastaların retrospektif klinik analizi (OP, S.36). Uluslararası Katılımlı 3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 31 Ağustos- 4 Eylül 1999,
Antalya, Türkiye.
60. Dokur M, Yılmaz HL, Duru M, Satar S. Künt travmasına bağlı olarak Popliteal Arter ve Ven’de komplet kesi gelişen kompartman sendromlu
olgu (OP, S.86). Uluslararası Katılımlı 3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 1999, Antalya, Türkiye.

Diğer yayınlar

Çelik GK, Dokur M, Özdinç Ş. ‘’Bölüm 1. Geniş Özet: Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Acil Kardiyovasküler Bakım için 2010 AHA Klavuzu’’
(Türkçe çevirisi). Türk Kardiyoloji Derneği/ATUDER, Logos Yayıncılık, İstanbul, Türkiye, 2012.

Medical Fields of Interest

Emergency Medicine
Medical Education and Informatics
Occupational Health and Safety
First Aid

Open chat
Hello, How can we help you?