Skip to main content

PROF. AYŞE KAFKASLI, MD

Obstetrics and Gynecology

E-Mail: hastane@biruni.edu.tr
Phone: 444 8 276

PROF. AYŞE KAFKASLI, MD

Education

Uludağ University Faculty of Medicine
Medical Doctor Education
1982, Bursa/Turkey

Anadolu University Faculty of Medicine
Specialization Training in Obstetrics and Gynecology
1989, Eskişehir/Turkey

İnönü University Faculty of Medicine
Specialization Training in Obstetrics and Gynecology
2010, Malatya/Turkey

Experience

Kazlıçeşme Dispensary
General Practitioner
1982-1985, Istanbul/Turkey

Anadolu University Medical Faculty
Department of Obstetrics and Gynecology
1985-1989, Eskişehir/Turkey

Validebağ Teacher Hospital
Obstetrics and Gynecology Specialist
1989-1992, Istanbul/Turkey

İnönü University Medical Faculty
Assistant Professor in the Department of Obstetrics and Gynecology
1992-1994, Malatya/Turkey

Baylor College
High-Risk Pregnancy Department,
1994, Houston/USA

İnönü University Medical Faculty
Associate Professor and Professor in the Department of Obstetrics and Gynecology
1994-2010, Malatya/Turkey

Scientific Memberships

International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
Turkish Perinatology Association
Turkish Society of Gynecology and Obstetrics

Scientific Publications

Vocational Training, Conferences and Congresses Attended
Ulusal Kongrelerde sunulan ve Bildiri Kitapçığında Yayınlanan Bildiriler
1. Kafkaslı A, Gürel M, Uryan İ, Yalçınoğlu Aİ, Küçük Ş. Laparoskopik cerrahi uygulanan 7 olgunun değerlendirilmesi.
11. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 19-22 Nisan, 1993, Kayseri
2. Kafkaslı A, Uryan İ, Buhur A, Köroğlu M, Durmaz R. Kliniğimize başvuran gebelerde Tokzoplasmosis serolojisi.
1.Ulusal Toksoplazma Kongresi 12-13 Ekim 1995, Ankara.
3. Kafkaslı A, Taşkın Ö, Sönmez AS, Burak F, Gürel M. Laparoskopik 120 olgunun değerlendirilmesi.
1.Ulusal Endoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Eylül 1995, İstanbul.
4. Kafkaslı A, Yalçınoğlu Aİ, Ünlüer E, Yoloğlu S. Peripartum maternal kortizol ve prolaktin sonuçlarının
değerlendirilmesi 1.Ulusal Diyarbakır Kadın Doğum Günleri, 19-22 Nisan 1995, Diyarbakır.
5. Kafkaslı A, Burak F, Atmaca R, Alp MN, Budak T. Kliniğimize başvuran
gebelerde üçlü tarama test sonuçları.Perinatoloji Kongresi, 16-18 Nisan, 1996, İstanbul
6. Kafkaslı A, Uryan İ, Buhur A, Durmaz B, Arısoy E. Göbek kordon kanında Ig E düzeylerinin değerlendirilmesi.
Perinatoloji Kongresi, 16-18 Nisan, 1996, İstanbul
7. Uryan İ, Kafkaslı A, Taşkın Ö, Atmaca R. Renkli Doppler USG tekniği ile preeklamptik gebelerde doğum öncesi ve
sonrası Santral Retinal Arter akım değişikliklerinin değerlendirilmesi. III.Uludağ Sempozyumu, Perinatolojide Güncel
Yaklaşımlar, Uludağ, 6-9 Mart,1997.
8 .Kafkaslı A, Aydoğdu İ, Atmaca R, Özcan C. Gebelikte Faktör X eksikliği.
III.Uludağ Sempozyumu, Perinatolojide Güncel Yaklaşımlar, Uludağ, 6–9 Mart,1997.
9. Kafkaslı A, Akıncı A, Oğuz H, Kazezoğlu G, Arslan M, Yordam R. 50gr. Glikoz Tarama Testi Yüksek, 100gr. 0GTT
Normal Saptanan Gebelerde
IGF I-II ve IGFBP 1,2,3 Düzeylerinin Değerlendirilmesi.(sözlü sunum)Türk Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi,
Antalya, Mayıs 30-Haziran 3, 2001.
10. Burak F, Çelik Ö, Atmaca R, Deniz D, Kulak N, Kafkaslı A.Gebelikte Aort Kuartasyonu. Türk Alman Jinekoloji
Derneği 4. Kongresi, Antalya, Mayıs 30-Haziran 3, 2001.
11. Burak F, Atmaca R, Çelik Ö, Kazezoğlu G, Aydın E, Kafkaslı A. Bir Fetüste Oligohidramnios ve Bilateral Renal
Agenezi olan Diamniotik İkiz Gebelik Olgusu.Türk Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Antalya, Mayıs 30-Haziran 3,
2001.
12 .Atmaca A, Burak F, Gökdeniz R, Kafkaslı A. Büyük Atrial Septal Defekti olan Hidropik bir Fetus olgusu.Türk
Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi,Antalya, Mayıs 30-Haziran 3, 2001.
13. Kafkaslı A, Kazezoğlu G, Batçı K, Karabulut A, Yoloğlu S. Preeklamptik Gebe Plasentalarında Adenozin
Deaminaz Düzeyleri.3.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İstanbul, 13-16 Eylül, 2001.
14. Çetin F, Tekiner S, Kafkaslı A: Puerperal Dönemde Verilen Aile Planlaması Eğitiminin Etkin Yöntem Seçimine
Etkisi.III. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Türkiye, Nisan 20-23,2003
15. Germen Tezcan A, Burak F, Atmaca R, Kulak N, Kafkaslı A:Hellp Sendromu Klasifikasyonuna Göre Böbrek
Fonksiyonlarının Karşılaştırılması
V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler,
Antalya, Mayıs 16–20, 2003
16. Üstün, Y., Y. Engin-Üstün, M. M. Meydanlı, R. Atmaca ve A. Kafkaslı, “Adolesan Gebeliklerde Prognoz:
Üniversite Deneyimi”, X. Ulusal Perinatoloji Kongresi & International Workshop on Multiple Pregnancy, İstanbul, 2005,
Supplement, Vol 13, 328, 2005.
17. Kafkasli, A., Y. Engin-Üstün, Y. Üstün ve E. B. Selcuk. “Comparison of Doppler Findings Between Gestational
Diabetes Mellitus and Abnormal Glucose Tolerance Test” 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 79, Antalya,
2006.
18. Engin-Üstün, Y., Y. Üstün, B. Sezgin, M. M. Meydanlı ve A. Kafkaslı, “Doğu Anadolu’da bir Üniversite
Hastanesinde Nöral Tüp Defekti Olgularının Değerlendirilmesi,” 5. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi,
76, Antalya, 2006.
19. Engin-Üstün, Y., Y. Üstün, A. Kafkaslı ve Ç. Önal, “Dikoryonik İkizlerde Holoprozensefali: Olgu Sunumu,” 5.
Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 77, Antalya, 2006.
20. Kafkaslı A, Karabulut AB, Üstün Y, Aladağ H, Kıran RT. Komplikasyonsuz Gebelerde Amniyotik Sıvıda Adenozine
Deaminaz ve Nitrik Oksit Düzeyleri. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Tıbbi Laboratuar Sempozyumu 2. Kalite ve
Akreditasyon Sempozyumu 1-4 Kasım, 2006, Girne, KKTC.
21. Engin-Üstün, Y., Y. Üstün, M. M. Meydanlı, D. Deniz ve A. Kafkaslı, “Mekonyum ile Boyalı Amnion Sıvısının
Neonatal Sonuçlar Üzerine Etkisi: Kontrollü Çalışma,” 5. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 93,
İstanbul, 2006.
22. Engin-Üstün, Y., K. Doğan, Y. Üstün, M. M. Meydanlı ve A. Kafkaslı, “Hafif, Orta ve Şiddetli Preeklampsi
Olgularında Hemoglobin ve Trombosit Düzeylerinin Karşılaştırılması,” 5. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji
Kongresi, 94, İstanbul, 2006.
23. Engin-Üstün, Y., Y. Üstün, M. M. Meydanlı, A. Kafkaslı ve H. Aladağ, “Serum Levels of Tumor Markers in
Dermoid Cysts of the Ovary: Comparison Between Pre- and Postmenopausal Patients,” 8. Uludağ Jinekoloji ve
Obstetrik Kış Kongresi, 176, Uludağ, 2007.
24. Meydanlı MM, Engin-Üstün Y, Kafkaslı A, Üstün Y. Plasental Adherans Anomalilerinin Eşlik Ettiği Uterin Atonide
Yeni Bir Cerrahi Yöntem: İnönü Yaklaşımı. Türk Perinatoloji Derneği 11. Ulusal Perinatoloji Kongresi 26-29 Nisan
Belek, Antalya, 2007.
25. Kafkaslı A, Çıkım Sertkaya A, Selçuk E, Meray O. Farklı Diyabet Tiplerinde Gebe Kadın ve Yenidoğanların
Demografik ve Metabolik Özellikleri. Türk Perinatoloji Derneği 11. Ulusal Perinatoloji Kongresi 26-29 Nisan Belek,
Antalya, 2007.
26. Kafkaslı A, Çıkım Sertkaya A, Selçuk E. Gebelikte Karbonhidrat İntoleransı Saptanan Kadınlarda Doğum Sonrası
Glisemik Kontrol. Türk Perinatoloji Derneği 11. Ulusal Perinatoloji Kongresi 26-29 Nisan Belek, Antalya, 2007.
27. Çıkım Sertkaya A, Yitmen E, Kafkaslı A. Gebelik boyunca biyoelektrik impedans yöntemi ile izlenen insulin
tedavisi altındaki pregestasyonel ve gestasyonel diyabetik hastalar. 12. Ulusal Perinatoloji Kongresi 23-26 Nisan,
Antalya, 2009.
28. Yitmen E, Çıkım Sertkaya A, Kafkaslı A. 50 gram tarama testi pozitif olgular gestasyonel diyabetik gebeler gibi
takip edilmeli mi? 12. Ulusal Perinatoloji Kongresi 23-26 Nisan, Antalya, 2009.
29. Kafkaslı A, Çıkım Sertkaya A. Klasik kan şekeri takibi her zaman yeterli olmayabilir:Olgu sunumu.12. Ulusal
Perinatoloji Kongresi 23-26 Nisan, Antalya, 2009
30. Elkıran Ö, Koçak G, Karakurt C, Kafkaslı A. Fetal kardiyak rabdomiyom:Olgu sunumu.8. Ulusal Pediatrik
Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 6-9 Mayıs 2009, Bursa
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. Kafkaslı A, Yeğenoğlu Y, Yücel N, Atilla Y. Detection of chlamydia trachomatis, neisseria gonorrhoeae, ureaplasma
urealyticum, candida albicans, trichomonas vaginalis, gardnerella vaginalis in the 105 patients attending to the
gynecology and obstetric clinic.International İstanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology, 3-6 June 1991,
İstanbul.
2. Kafkaslı A, Kotiloğlu E. Results of Papanicolaou smears at the outpatient clinic of gynecology and obstetrics
department.International İstanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology, 3-6 June 1991, İstanbul.
3. Demirhan B, Kafkaslı A, Aktaş S. Placental examination in a clinical setting. Fetus as a patient. 6’th International
Postgraduate Course with Scientific Participation, May 3-5, 1993, Ankara.
4. Demirhan B, Kafkaslı A, Aktaş S. Placental pathology associated with perinatal mortality and morbidity: A
preliminary study.Fetus as a patient. 6’th International Postgraduate Course with Scientific Participation, May 3-5,
1993, Ankara.
5. Kafkaslı A, Oram Y, Aktaş S, Demirhan B, Koçoğlu T. Examination of intrauterine ex fetus and its placenta whose
parents had second grade syphilitic disease.Fetus as a patient. 6’th International Postgraduate Course with Scientific
Participation, May 3-5, 1993, Ankara.
6. Rosenfeld BL, Taşkın Ö, Kafkaslı A, Rosenfeld CJ. Menstrual, psychosexual, psychological and somatic
sequeanes following postpartum sterilization.
North American Society for Psychosocial Obstetrics and Gynecology, February 28-March 3, 1996, New Mexico.
7. Kafkaslı A, Belford MA, Giannina G, Vedernikov YP, Schaffner DL, Popek EJ. The histopathologic effects of
meconium on human umbilical artery and vein. 42’ndAnnual Meeting of the Society for Gynecological Investigation,
March 16-18, 1994, Illinois, A.D.B.
8. Kafkaslı A, Hassa H, Özalp S, Yıldırım A, Paşaoğlu Ö. The role of buserelin on the prevention of ovarian
hyperstimulation syndrome in rats. 2’nd Congress of the International Society of Gynecological Endocrinology, March
18-23, 1990, Jerusalem, İsrail.
9. Aruh İ, Kafkaslı A, Haus E, Dunn RC, Teasdale T, Chuong CJ. Epidermal Growth Factor levels in Invitro
Fertilization patients.10th World Congress of in Vitro Fertilization and Assisted Reproduction,Vancouver, Canada,
May 24-28, 1997.
10. Kafkaslı A, Cisnerous P, Besch PK, Choung CJ. The relationships between gonadotropin dose and steroid
hormon levels and 2-cell embryo recovery in mice.
10th World Congress of in Vitro Fertilization and Assisted Reproduction
Vancouver, Canada, May 24-28, 1997.
11. Kafkaslı A, Erdem F, Müezzinoğlu B, Akbaşak B, Burak F, Aksoy T, Birincioğlu M, Gül M, Turan F. Side effects of
tamoxifen in oophorectomized rats.
XV FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, Kopenhagen, Denmark, 3-8 August, 1997.
12. Bazoğlu N, Kafkaslı A, Gökdeniz R. Evaluation of Fifty-seven Intrauterine death.
IV. International Congress:Fetus as a Patient
Fiuggi(ROME), Italy,April 1-5, 2000.
13. Gökdeniz R, Özbek E, Hasçalık Ş, Kafkaslı A. Uretral Stent Placement for Hydronephrosis in Pregnancy.IV.
International Congress:Fetus as a Patient
Fiuggi(ROME), Italy,April 1-5, 2000.
14. Burak F, Gökdeniz R, Atmaca R, Gürsoy N, Aydın E, Kafkaslı A. Diamniotic Twin Gestation with Oligohydramnios
and Bilateral Renal Agenesis in One Fetus5th World Congress of Perinatal Medicine Barcelona, Spain, September
23-27, 2001
15. Atmaca R, Gökdeniz R, Burak F, Bazoğlu N, Kafkaslı A. Ruptured Ectopic Pregnancy on Rudimentary Horn5th
World Congress of Perinatal Medicine Barcelona, Spain, September 23-27, 2001
16. Gökdeniz R, Turkoz Y, Hasçalık Ş, Sezgin N, Ozerol İ, Kafkaslı A. Nitric Oxide Production by Polymorphonuclear
Leukocytes Induced by Lipopolysaccharide Decreased in Preeclampsia.
5th World Congress of Perinatal Medicine Barcelona, Spain, September 23-27, 2001
17. Kulak N, Kafkaslı A, Sezai A, Atmaca R. Perinatal outcome of pregnancies complicated with heart
diseases.(sözlü sunum)XVIII European Congress of Perinatal MedicineOslo, Norway, June 19-22, 2002
18. Atmaca R, Kafkaslı A, Burak F, Meydanlı M, Deniz D, Aktaş E,
Durmaz R. Screening for Toxoplasmosis in pregnancy: Should it be routine?
XVIII European Congress of Perinatal MedicineOslo, Norway, June 19-22, 2002
19. Kafkaslı A, Kaya H, Deniz D. Placental apoptosis in postterm pregnancies and its impact on neonatal
outcome:Preliminary results.
II. World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries
Antalya, Turkey, October 1-5, 2002.
20. Kafkaslı A, Deniz D, Karadağ N, İnan M. Evaluation of the fetus and the risk factors in the etiology of
stillbirths in Malatya.II. World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries Antalya, Turkey, October 1-5,
2002.
21. Kafkaslı A, Atmaca R, Ovayolu A, Yoloğlu S. Evaluation of maternal, fetal and neonatal outcome in an university
clinic.II. World Congress of Perinatal Medicine for Developing CountriesAntalya, Turkey, October 1-5, 2002.
22. Kafkaslı A, Burak F, Kulak N. Pregnancy complicated by Sipple’s Syndrome.
II. World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries
Antalya, Turkey, October 1-5, 2002.
23. Meydanlı M.M, Kafkaslı A. Is cesarean hysterectomy justified in the management of uterine prolapse
complicating pregnancy at term? A case report.II. World Congress of Perinatal Medicine for Developing
CountriesAntalya, Turkey, October 1-5, 2002.
24. Kafkaslı A, Karabulut A, Kazezoğlu G, Kulak N, Koçak M Yoloğlu S. What schould be done with patients who
have abnormal 50g-GCT and normal GTT?XIX European Congress of Perinatal Medicine
14-16 October 2004 Atina, Yunanistan
25. Kafkaslı A, Çıkım A, Burak F, Doğan K. Insuline indices in the pregnant women with abnormal 50 g glucose
challenge test and normal 3-hour 100 g OGTT. 7
th World Congress of Perinatal Medicine 21-24 September 2005
Zagrep, Croatia.
26. Kafkaslı A., Y. Engin-Üstün, M. Boz ve N. Karadağ. Comparison of the Effect of Single and Repeated Courses of
Corticosteroids on Fetal Lung Maturation and Brain Growth. VI. Türk Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, Antalya,
Archives of Gynecology and Obstetrics, Supplement, Vol 271, 23, Springer, 2005.
27. Üstün, Y., Y. Engin-Üstün, M. M. Meydanlı, R. Atmaca ve A. Kafkaslı, Hysteroscopic Balloon Technique for
Correction of Complete Uterine Septum. VI. Türk Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, Antalya, Archives of Gynecology
and Obstetrics, Supplement, Vol 271, 41-42, Springer, 2005.
28. Engin-Üstün, Y., Y. Üstün, A. Kafkaslı ve H. Aladağ, Delivery and Neonatal Outcomes of Pregnancies Beyond 40
Weeks of Gestation. XX European Congress of Perinatal and Neonatal Medicine, Prague, J. Matern. Fetal Neonatal.
Med, Vol. 19, 110, Taylor & Francis, 2006.
29. Engin-Üstün, Y., Y. Üstün, M. M. Meydanlı ve A. Kafkaslı. Effects of intranasal 17 beta – estradiol and raloxifene
on lipid profile and fibrinogen in hypercholesterolemic postmenopausal women: a randomized, placebo-controlled
clinical trial. 7th European Congress on Menopause, İstanbul, Maturitas Vol. 54S1, S94-S95, 2006.
30. Fırat, Y., Y. Engin-Üstün, A. Kızılay, Y. Üstün, M. Akarçay, E. Selimoğlu ve A. Kafkaslı. Does Inhaler Estrogen
Improve Vocal Quality? 3rd World Voice Congress, 041, İstanbul, 2006.
31. Doğan K, Kafkaslı A, Atanbay M, Karaoğlu L. Toxoplasma gondii seroconversion during the pregnancy in a
university clinic from Eastern part of Turkey. European ongress of Perinatal nad Neonatal Medicine, 2006
32. Kafkaslı A, Çıkım Sertkaya A, Selçuk E, Doğan K, Burak F, Yoloğlu S. Abnormal glucose challenge test reflects
mild gestational diabetes. 4
th International Symposium on Diabetes and Pregnancy 29-31 March, 2007, İstanbul.
33. Kafkaslı A, Çıkım Sertkaya A, Gülfırat S, Güven A. Multidisiplinary approach and counseling in gestational
diabetes in a university clinic. 4
th International Symposium on Diabetes and Pregnancy 29–31 March, 2007, İstanbul.
34. Çıkım Sertkaya A, Kafkaslı A, Selçuk E, Keskin L. Treatment modalities in pregnant women with different
degrees of glucose intolerance. 4
th International Symposium on Diabetes and Pregnancy 29-31 March, 2007,
İstanbul.
35. Çıkım Sertkaya A, Selçuk E, Kafkaslı A. Determination of maternal body composition in pregnant women with
glucose intolerance. 4
th International Symposium on Diabetes and Pregnancy 29-31 March, 2007, İstanbul.
36. Kafkaslı A, Selçuk E, Çıkım Sertkaya A, Meray O. The correlation of amniotic fluid indexes and estimated fetal
weight in pregnancies with different degrees of glucose intolerance. 4
th International Symposium on Diabetes and
Pregnancy 29-31 March, 2007, İstanbul.
37. Kafkaslı A, Meray O. Persistent polyhydramnios as a sign of gestational diabetes: A case report. 4
th International
Symposium on Diabetes and Pregnancy 29-31 March, 2007, İstanbul.
38. Çıkım Sertkaya A, Kafkaslı A. Karabulut-Bay A. ADMA levels in gestational diabetes. World Congress of Perinatal
Medicine 9-13 September 2007, Florence, İtaly (Sözlü Sunum)
39. Kafkaslı A, Cıkım Sertkaya A, Selcuk E. Fasting Blood Glucose For The Screening Of Glucose Intolerance In
Pregnancy. World Congress of Perinatal Medicine 9-13 September 2007, Florence, İtaly.
40. Kafkaslı A. Diagnosis of Gestational Diabetes: Should be changed? XXI European Congress of Perinatal
Medicine 10-13 September 2008, İstanbul, Turkey.(Sözlü sunum)
41. Aladağ H, Kafkaslı A, Sertkaya Çıkım A. Can gestational diabetes be diagnosed early in pregnancy? XXI
European Congress of Perinatal Medicine 10-13 September 2008, İstanbul, Turkey.(
Scientific Publications
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Kafkaslı A. Meme kanseri tedavisinde kullanılan tamoksifenin endometrium bez hücreleri üzerine etkisi.
Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1986;18:541-545.
2. Karacadağ O, Hassa H, Özalp S, Kafkaslı A, Dölen İ. Histolojik olarak servikal intraepitelial neoplazi (CIN)
ve invaziv karsinom tanısı konan hastalarda sitolojik bulguların değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni
1986;18:791-795.
3. Özalp S, Hassa H, Kafkaslı A, Karacadağ O, Dölen İ, Yıldırım A. Kliniğimizdeki erken membran rüptürü (
E.M.R) olgularının değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1987;19:443-452.
4. Yıldırım A, Karacadağ O, Dölen İ, Özalp S, Hassa H, Kafkaslı A. Vajinal, abdominal operasyonlar ve
sezaryen sonrası febril morbidite saptanan olguların kültür sonuçlarının değerlendirilmesi. Anadolu Tıp
Dergisi 1987;9:233-249.
5. Hassa H, Özalp S, Kafkaslı A, Karacadağ O, Dölen İ, Yıldırım A, Akşit A. Kliniğimizde Rh şüphesi ile takip
olunan olguların değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1987;19:443-452.
6. Özalp S, Yıldırım A, Dölen İ, Karacadağ O, Kafkaslı A. Postoperatif multiajan kemoterapi (CHAD protokolü)
uygulanan evre lll ve lV epitelial over kanserli 10 olgunun ön değerlendirmesi. Anadolu Tıp Dergisi
1988;10(2):69-79.
7. Özalp S, Hassa H, Yıldırım A, Karacadağ O, Dölen İ, Kafkaslı A. Endometrium kanseri nedeniyle radikal
histerektomi ve bilateral lenf diseksiyonu yapılan 14 olgunun değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni
1988;20:121-126.
8. Hassa H, Yıldırım A, Karacadağ O, Dölen İ, Özalp S, Kafkaslı A. Kliniğimizde uygulanan 82 tubal ligasyon
olgusunun değerlendirilmesi. Anadolu Tıp Dergisi 1992;14:25-31.
9. Demirhan B, Kafkaslı A, Aktaş S, Yoloğlu S. Perinatal mortalite ve morbidite ile ilişkili plasental patolojiler.
Perinatoloji Dergisi 1993;1:241-245.
10.Kafkaslı A, Taşkın Ö, Yalçınoğlu Aİ, Uryan İ,Gürel M. İki Oolguda uterus perforasyonunun laparoskopik
onarımı. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 1996;7(1):17-18.
11. Gürer S, Kafkaslı A, Gürel M, Demirkıran A. Strangulated hernia after laparoskopic assisted vaginal
hysterectomy. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1996;3(2):116-117.
12. Kafkaslı A, Kayıkçıoğlu A, Aydın A, Buhur A. Vaginal adenosis without DES exposure:A Case Report.
Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1996;3(4):356-358.
13. Kafkaslı A, Uryan İ, Buhur A, Köroğlu M, Durmaz R. Kliniğimize başvuran gebelerde Tokzoplasmosis
serolojisi. Perinatoloji Dergisi 1996;4(2):94-96.
* 1. Ulusal Toksoplazma Kongresi 12-13 Ekim 1995, Ankara’da sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
14. Kafkaslı A, Akbaşak B, Buhur A, Turan F. Polikistik over hastalığı olan kadınlarda lipoprotein(a) değerleri.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1996;3(1):22-24.
15. Kafkaslı A, Erden F. Tamoksifen ve Endometrium. Hekimler Yayın Birliği Tedavi ve İlaç Dergisi
1996;9(6):376-379.
16. Kafkaslı A, Yalçınoğlu Aİ, Ünlüer E, Yoloğlu S. Peripartum maternal kortizol ve prolaktin sonuçlarının
değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 1996;4(2):80-82.
*1. Ulusal Diyarbakır Kadın Doğum Günleri, 19-22 Nisan 1995’te poster olarak sunulmuştur.
17. Kafkaslı A, Buhur A, Burak F, Taşkın Ö. Primer dismenore tedavisinde Diasmin ve Hesperidin etkisi.
Hekimler Yayın Birliği, Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 1997;6(3):106-110.
18 . Kafkaslı A, Aydoğdu İ, Atmaca R, Özcan C. Gebelikte Faktör X eksikliği: Olgu sunumu. Perinatoloji
Dergisi 1997;5(1-2):37-38.
19. Toğal T, Türköz A, Kafkaslı A, But K, Ersoy ö. Dilate kardiomiyopatide kombine spinal-epidural
anestezi(olgu sunumu). Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1998;5(4):298-92.
20. Erpek S, Kafkaslı A, Otlu A, Atmaca R. Mast cell density of human umbilical cord. Turgut Özal Tıp Merkezi
Dergisi 1998;5(1): 43-47.
21. Alataş E, Kafkaslı A. Daflon 500’un ratlarda postoperatif adezyon oluşumunu önlemede etkisi. Turgut Özal
Tıp Merkezi Dergisi 1999;7(1):112-115.
22. Mehmet N, Refik M, Kafkaslı A. Postmenopozal dönemdeki kadınlarda serum nitrik oksit, malondialdehit
ve süperoksit dismutaz düzeylerinin araştırılması. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi
2001;11:274-277.
23. Germen Tezcan A, Burak F, Atmaca R, Kulak N, Kafkaslı A:Hellp Sendromu Klasifikasyonuna Göre Böbrek
Fonksiyonlarının Karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2003;11(1-2):24-28
24. Uryan İ, Kafkaslı A, Taşkın Ö, Atmaca R. Renkli Doppler USG tekniği ile preeklamptik gebelerde doğum
öncesi ve sonrası Santral Retinal Arter akım değişikliklerinin değerlendirilmesi. Ultrasonografi Dergisi
2002;6(3,4): 15-19.
25. Atmaca R, Kafkaslı A, Çelik Ö, Deniz D:Amnioreduction Before Emergent Cervical Cerclage in Patient with
Advanced Cervical Dilatation and Bulging of Membranes. Artemis 2004;5(2):150-152.
26. Kafkaslı A, Karabulut A, Kazezoğlu G, Kulak N, Koçak M, Yoloğlu S. Elli gram glukoz tarama testi
gestasyonel diabetes mellitus tanı testi olabilir mi? Perinatoloji Dergisi 2004;12(3):105-112.
27. Üstün, Y., Y. Engin-Üstün, M. M. Meydanlı, R. Atmaca ve A. Kafkaslı, “Hysteroscopic Balloon Technique for
Correction of Complete Uterine Septum”, VI. Türk Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, Antalya, Archives of
Gynecology and Obstetrics, Supplement, Vol 271, 41-42, Springer, 2005.
28. Kafkaslı A, Engin-Üstün Y, Boz M, Karadağ N. Gebe Rat Fetüslerinde Tek ve Tekrarlayan Doz
Kortikosteroid Kullanımının Akciğer Matürasyonu ve Beyin Gelişimi Üzerine Etkileri. Perinatoloji Dergisi
2006;14 (2):59-65.
29. Engin-Üstün Y, Üstün Y, Türkçüoğlu I, Sezgin B, Kafkaslı A.”Doğu Anadolu’da Bir Üniversite Hastanesinde
Nöral Tüp Defekti Olgularının Değerlendirilmesi”. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2007;21 (2):84-87.
30. Engin-Üstün Y, Üstün Y, Türkçüoğlu I, Kafkaslı A, Kalı Z. Prenatal Diagnosis of Body Stalk Anomaly: A
Case Report. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;14(4):257-259.
31. Kulak N, Türkçüoğlu I, Kafkaslı A. Tokolitik Tedavinin Umbilikal, Uterin ve Spiral Arter Doppler Bulgularına
Etkisi. Perinatoloji Dergisi 2007;1”5(3):108-115.
32. Engin-Üstün Y, Doğan K, Türkçüoğlu I, Üstün Y, Meydanlı MM, Kafkaslı A. Hafif, Orta ve Şiddetli
Preeklampsi Olgularında Hemoglobin ve Trombosit Düzeylerinin Karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2007,
15(3):93-98.
. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. Sönmez AS, Kafkaslı A, Balat Ö, Saraç K, Uryan İ, Turhan O, Aydın E.Cervica lpregnancy: can age and
parity be predisposing factor? Acta Obstet Gyneco lScan 1994;73:734-738.
2. Kafkaslı A, Franklin RR, Sauls D. Endometriosis in theuterine wal lcesarean section scar. Gynecologic and
Obstetric Investigation 1996;42:211-213
3. Taşkın Ö, Yalçınoğlu Aİ, Kafkaslı A, Burak F, Özekici Ü. Comparision of the effects of ovarian cauterization
and gonadotropin-releasing hormon agonist and oral contraceptive combination on endocrine changes in
women with polycyctic ovarian disease. Fertility and Sterility 1996;6(65):1115-1118.
4. Kafkaslı A, Belford MA, Giannina G, Vedernikov YP, Schaffner DL, Popek EJ. The histopathologice ffects of
meconium on human umbilical artery and vein:Invitro study. The Journal of Maternal-FetalMedicine
1997;6:356-361.
5. Kafkaslı A, Cisnerous P, Besch PK, Choung CJ. The relationships between gonadotropin dose and steroid
hormon levels and 2-cell embryorecovery in mice. InVitroFertilization and Assisted Reproduction
Proceedings of the 10th World Congress of in VitroFertilizationandAssistedReproduction 1997;605–608.
6. Kafkaslı A, Erdem F, Müezzinoğlu B, Akbaşak B, Burak F, Aksoy T, Birincioğlu M, Gül M, Turan F. Side
effects of tamoxifen in oophorectomizedr ats. Gynecologic and Obstetric Investigation 1998;45.93–98.
7. Kafkaslı A, Ünlenen E, Demirhan B, Yoloğlu S. Distribution of tamoxifen in rat tissues during steady-state
treatment. Turkish Journal of Medical Sciences 1998;28.591-594.
8. Meydan MM, Karadağ N, Ataoğlu O, Kafkaslı A.
Uterine metastasis from infiltrating ducta lcarcinoma of breast in a patientreceivingtamoxifen. Breast. 2002
Aug;11(4):353–6.
9. Meydanı MM, Küçükali T, Usubütün A, Ataoğlu O, Kafkaslı A.
Epithelioid trophoblastic tumor of th eendocervix: a case report.
Gynecol Oncol. 2002 Nov;87(2):219–24
10. Meydanı MM, Erguvan R, Altınok MT, Ataoğlu O, Kafkaslı A.
Rarecase of neuroendocrinesmallcellcarcinoma of
theendometriumwithparaneoplasticmembranousglomerulonephritis. Tumori. 2003
Mar-Apr;89(2):213–7.
11. Erguvan R, Meydanı MM, Alkan A, Edalı MN, Gökçe H, Kafkaslı A.
Abscess in adenomyosismimicking a malignancy in a 54-year-old woman.
InfectDisObstetGynecol. 2003;11(1):59–64.
12.Güven MA, Pata Ö, Bakıris S, Kafkaslı A,MgoyiL.Postmenopausalendometrialcancerscreening: is there a
correlationbetweentransvaginalsonographicmeasurement of endometrialthicknessand body massindex? Eur.
J. Gynaec. Oncol. 2004;3.373–375.
13. Karabulut A, Kafkaslı A, Burak F, Gözükara E. MaternalandFetalplasmaadenosinedeaminase,
xanthineoxidaseandmalondialdehydelevels in preeclampsia. Cell BiochemistryandFunction 2004;22.1–5.
14. Kafkaslı A, Karabulut A, Kazezoğlu G, Kulak N, Koçak M, Yoloğlu S. Whatshould be
donewithpatientswhohaveabnormal 50g-GCT and normal GTT?
Proceedings of the XIX EuropeanCongress of PerinatalMedicine 2004.
15. Üstün Y, Engin-Üstün Y, Meydanlı MM, Atmaca R, Kafkaslı A.MaternalandNeonatalOutcomes in
Pregnancies at 35 andOlder Age Group. J TurkishGermanGynecolAssoc. 2003;6(1):46-48.
16. Atmaca R, Kafkaslı A, Burak F, Germen TA. PriminingEffect of Misopristol on EstrogenicPretreatedCervix
in PostmenauposalWomen. Tohoku J. Exp. Med. 2005;206:237–241.
17. Kafkaslı A, Karabulut AB, Atmaca R, Laurini R. ClinicalCorrelationbetweenAdenosineDeaminase Activity
andPre-eclampsiaSeverity. TheJournal of International MedicalResearch 2006;34:247–255.
18. Engin-Üstün, Y, Y. Üstün, M. M. Meydanlı, A.Kafkaslı ve G. Yetkin.
Arepolycysticovariesassociatedwithcardiovasculardisease risk as polycysticovarysyndrome? Gynecol.
Endocrinol 2006;22, 324–328
19. Engin-Üstün, Y., Y. Üstün, M. M. Meydanlı ve A.Kafkaslı. Effects of intranasal 17 beta –
estradiolandraloxifene on lipidprofileandfibrinogen in hypercholesterolemicpostmenopausalwomen: a
randomized, placebo-controlledclinicaltrial.Gynecol. Endocrinol 2006;22, 676–679
20. Engin-Üstün, Y., Y. Üstün, F. Çetin, M. M. Meydanlı, A.Kafkaslı ve B.Sezgin.Effect of PostpartumCounseling
on PostpartumContraceptiveUse. Arch. Gynecol. Obstet 2007; 275, 429–432 Epub 2006 Nov 29.
21. Engin-Üstün, Y., Y. Üstün, A. B. Karabulut, E. Özkaplan, M. M. Meydanlı ve A.Kafkaslı, Serum Amyloid A
LevelsareIncreased in Preeclampsia. Gyneco lObstet Invest2007;64, 117–120
22. Engin-Üstün, Y.,Y. Üstün, Sezgin B. A. B. Karabulut, Kıran T. R., Kafkaslı A. Activity of adenosine
deaminase in mothers who have conceived a fetus with nervous system malformations. J. Perinatal. Med.
2007;35 (5):399–402.
23. Üstün Y, Engin-Üstün Y, Ovayolu A, Meydanlı MM, Temel İ, Kafkaslı A. The effect of resveratrol on
prevention of the development of post operative adhesions in a rat model. Gynecol endocrinol
2007;23(9):518-522.
24. Kafkaslı A, C. Sertkaya A, Selcuk E.B, Doğan K, Burak F, Yoloğlu S.
Abnormal glucose challenge test and mild gestationa ldiabetes. Gynaecologia et Perinatologia. 2008
March;17(1):3-8.
25. Meydanlı MM, Turkcüoğlu I, Engin-Üstün Y, Üstün Y, KafkasliA.Meydanlı Compression Suture: New
surgical procedure for postpartum hemorrhage due to uterine atony associated with abnormal placental
adherence. J Obstet Gynaecol Res. 2008 Dec;34(6):964-70.
26. Demircan M, Aksoy T, Ceran C, Kafkasli
A.Trachealagenesisandesoghagealatresiawithproximalanddistalbronchoesophagealfistulas.J Pediatr Surg.
2008 Aug;43(8):e1-3.
27. Türkçüoğlu I, Meydanlı MM, Kafkaslı A. Evaluation of histopathological features and pregnancy outcomes
of pregnancy associated adnexa lmasses. J Obstet Gynaecol. 2009; 29(2):107-109.
28. Engin-Üstün Y, Üstün Y, Türkçüoğlu I, Meydanlı MM, Kafkaslı A, Yetkin G. Short-term effect of tibolone on
C-reactive protein in hypertensive post menopausal women. Arch Gyneco lObstet. 2009; 279:305-309.
29. Turan F, Ilhan N, Kaman D, Ateş K, Kafkasli A.Glu298Asp polymorphism of
theendothelialnitricoxidesynthase gene andplasmaconcentrations of asymmetricdimethylarginine in
Turkishpre-eclampticwomenwithoutfetalgrowthretardation.J ObstetGynaecolRes. 2010 Jun;36(3):495-501.
30. Türkçüoğlu I, Engin-Üstün Y, Turan F, Kali Z, Karabulut AB, Meydanli M, Kafkasli A. Evaluation of
asymmetric dimethyl arginine, nitricoxide levels and associated independent variables in obese and lean
patients with polycysticovarian syndrome.Gynecol Endocrinol. 2011 Sep;27(9):609-14. Epub 2010 Aug 9.
31.Dogan K, Kafkasli A, Kaya C, Cengiz H Kafkasli A.Seroprevalence and Seroconversion Rates of
Cytomegalovirus pp65 Antigen and Cord Blood Screening of Pregnant Women in Malatya, Turkey.The
Eurasian J Med 2013;45:88-91
32. Türkçüoğlu I, Kafkasli A, Meydanli MM, Ozyalin F, Taşkapan C. Independent predictors of cardiovascular
risk in polycysticovarian syndrome.Gynecol Endocrinol. 2011 Nov;27(11):915-9. Epub 2011 Feb 7.
33. Sertkaya AC, Kafkasli A,Turkcuoglu I, Karabulut AB. Asymmetricdimethylargininelevel in
hyperglycemicgestation.Endocrine. 2011 Oct;40(2):237-42. Epub 2011 Apr 16.
34. Ozgör B, Selimoğlu MA, Temel I, Seçkin Y, Kafkaslı A. Prevalence of celiacdisease in parents of preterm or
low birthweight newborns.J Obstet Gynaecol Res. 2011 Nov;37(11):1615-9. doi:
10.1111/j.1447-0756.2011.01584.x. Epub 2011 Jul 6.
35. Timur Taşhan S, Kafkasli A. Theeffect of bitter almond oil and massaging on striae gravidarum in
primiparaous women.J ClinNurs. 2012 Jun;21(11-12):1570-6. doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04087.x.
36. Doğan K, Kafkaslı A, Karaman U, Atambay M, Karaoğlu L, Colak C. [Therates of seropositivity and
seroconversion of toxoplasma infection in pregnant women].Mikrobiyol Bul. 2012 Apr;46(2):290-4.

Medical Fields of Interest

Perinatology
Maternal and Fetal Medicine
High-Risk Pregnancy
Integrative Medicine

Open chat
Hello, How can we help you?