Skip to main content

PROF. EMEL BAŞAR, MD

Eye Health and Diseases

E-Mail: hastane@biruni.edu.tr
Phone: 444 8 276

PROF. EMEL BAŞAR, MD

Education

Uludağ University Faculty of Medicine
Ophthalmology Residency Training
1980, Bursa/Turkey

Cerrahpaşa Faculty of Medicine
Ophthalmology Residency Training
1978, Istanbul/Turkey

Istanbul University Faculty of Medicine
Medical Doctor Education
1974, Istanbul/Turkey

Experience

Cerrahpaşa Faculty of Medicine
1990–2019, Istanbul/Turkey

Koç Foundation American Hospital
2002-2006, Istanbul/Turkey

Pittsburgh Children Hospital Ophthalmology Department
1997, United States

New York Eye and Ear Hospital
1995, United States

King Abdulaziz University, JEDDAH
1984–1990, Saudi Arabia

Glasgow Tennent Eye Institute
1983, United Kingdom

Uludağ University
1978–1984, Bursa/Turkey

Cerrahpaşa Faculty of Medicine
1976-1978, Istanbul/Turkey

Scientific Publications

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Basar E, Oğuz H, Ozdemir H, et al. Outcome of Office probing and irrigation under topical anesthesia for congenital nasolacrimal duct obstruction Annals Of Ophthalmology 37(2): 95-98 SUM 2005
Başar E., Et all. Treatment of xanthelasma palpebrarum with argon-laser photocoagulation. International Ophtalmology vol 25, Nol, 9-11, 2004
Satıcı A, Başar E, Güzey M. Probing in adults with nasolacrimal duct obstruction. HKJ Opthalmology. Vol 8 No:1,8-10,2004
Güzey M, Kilic A. Doğan Z, Basar E. The treatment of severe trachomatous dry eye with canalicular silicone plugs Eye 15: 297-303 Part 3 JUN 2001
Basar E, Ozdemir H, Ozkan S, Cicik E, Mirzatas C. Treatment of trichiasis with argon laser.Eur J Ophtalmol. 2000 Oct-Dec; 10(4): 273-5
Güzey M, Aslan G, Ozardali I, Basar E., et al. Three-day course of oral azithromycin vs topical oxytetracycline-polymyxin in treatment of active endemic trachoma. Japanese Journal Of Ophtalmology 44(4): 387-391 JUL-AUG 2000
Guzey M, Ozardali I, Basar E, et al.A survey of trachoma : The histopathology and the mechanism of progressive cicatrization of eyelid tissues. Ophtalmologica 214(4): 277-284 JUL – AUG 2000
Basar E, Özdemir H, : Unilateral anterior transposition of the inferior oblique muscle in asymmetric dissociated vertical deviation. In Transactions, European Strabismological association , Faber J.T. ed.Swets-Zeitlinger , Tokyo,2000, 245-248
Basar E, Pazarlı H., Ozdemir H, et al. Subconjunctival cyst extending into the orbit. Internatıonal Ophtalmology 22(6): 341-343 1998
Güzey M, Basar E, Ermiş SS, et al. Pretarsal and marginal orbicularis oculi muscle fiber changes in trachomatous cicatricial entropion : histopathological evaluation. European Journal Of Ophtalmology 9 (2): 89-92 APR-JUN 1999
Oğuz H, Basar E,Gürler B Intraoperative application versus postoperative mitomycin C eye drops in pterygium surgery. Acta Ophtalmologica Scandınavıca 77(2): 147-150 APR 1999
Badeeb O, Başar E, Gazaz F : Nonatal conjunctivitis pilot study. Bahrain Medical Bulletin, 1993, 15-3,90-93.
Basar E, Aras T., Moebius syndrome with limb abnormalities. In Transaction European Strabismological association, Faber JT, ed. Taylor-Francis, London, 217-220, 2004.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Başar E., Nuhoğlu F., Özdemir FE, Hyaluronic acid gel ınjection in the treatment of paralytic lagophtalmos 10 Haziran 2014 Londra Moorfields Göz Hastanesi Oküloplastik Cerrahisi toplantısında tebliğ edilmiştir.
Başar E., Nuhoğlu F., Özdemir FE, Hyaluronic acid gel ınjection in the treatment of paralytic lagophtalmos 13-16 Haziran 2012. Afro-Asian Congress of Opthalmology. Toplantısında İstanbul’da tebliğ edildi..
Başar E., Aras T. Moebius syndrome with limb abnormalities 29. Meeting of European Strabismological Association 1-4 June 2004 İstanbul.
Basar E., Özkan Ş., Yıldırım R.: Periocular CO2 lazer use.XXI.ESOPRS toplantısı özet kitabı Göteborg-İsveç,2003
Basar E., Pazarlı H, Kayıran A. Chemical denervation in the treatment of functional blindness due to blepharospasm ESOPRS XX th meeting Abstrack Book, p31,2002 Munster,Germany.
Başar E., Oğuz H., Comparison of Jensen’s Procedure combined with recession of antagonist medical rectuss mucsle or Botulinum Toxin Injection into antagonist medial rectus muscle XII.Congress of European Society of Oftalmology Meeting Book (SOE 2001) İstanbul 2001.
Başar E., Köylüoğlu N., Mirzataş Ç., Antegrade Baloon catheter treatment of lacrimal drainage systems obstruction. ESOPRS XIX th meeting, Santiago de Compostela, Spain, 2001.
Başar E., Özdemir H., Unilateral anterior transposition of the inferior oblique muscle in asymmetric dissociated vertical deviation.Barcelona-Spain, 2000.
Başar E., Satıcı A., Güzey M., Mirzataş C., Probing in Adults with nasolacrimal duct obstruction. European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 17 Meeting, 1999,Istanbul.
Başar E., Özdemir H., Özkan Ş., Cicik E., Mirzataş C., Treatment of Trichiasis with Argon Laser. European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. 16th Meeting, Budapest toplantısında Macaristan’da tebliğ edildi. 1-3 Ekim 1998.
Başar E., Pazarlı H : Subconjunctival Cyst Extending into the Orbit VII Bi-Annual Meeting of International Society for Orbital Disorders. Toplantısında tebliğ edildi 20-24 Nisan 1996, İstanbul.
Başar E., Nuhoğlu F., Özdemir FE, Hyaluronic acid gel ınjection in the treatment of paralytic lagophtalmos. 13-16 Haziran 2012. Afro-Asian Congress of Ophtalmology.Toplantısında İstanbulda tebliğ edildi.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Başar Emel, Arıcı Ceyhun. Oftalmolojide botulinum nörotoksini kullanımı. Türk J.Oftalmol. 2016;46:282-290
Mangan MS, Başar E. Urbach – Wiethe sendormunda oküler tutulum: Moniliform Blefarois.MN Oftalmoloji. 2016; 23:2,117-119
Başar E., Nuhoğlu F., Özdemir FE., Paralitik Lagoftalmi Tedavisinde Hiyalüronik Asit Jel Uygulaması. MN Oftalmoloji. 2015; 22.4,237-240
Başar E., Perioküler CO2 Lazer Uygulamaları. MN Oftalmoloji. 2006;3;221-224
Tuncer İ, Başar E, Atalay E. Blefaroplastide Radyofrekans Cerrahisi. Türkiye Klin.Oftalmol. 2010; 9(3): 155-160
Başar E. Perioküler gençleştirme. Türkiye Klin.Oftalmol. 2007; 3(25), 62-69
Başar E., Oğuz. H. Comparison of Jensen’s Procedure combined with recession of antagonist medical rectus muscle or Botulinum Toxin Injection into antagonist medial rectus muscle Annals of Medical Sciences 14 (1-2) 8-11, 2005: (1-2) 8-11.
Başar E., Pazarlı H., Kayıran A.: Esansiyel blefaroplasma bağlı fonksiyonel körlüğün kimyasal denevasyonla tedavisi, Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi, 34-1, 24-27, 2003.
Başar E.: Asimetrik Dissosiye vertikal deviasyonda alt oblik kasının tek taraflı anterior transpozisyonu. MN Oftalmoloji, Mart 2003 cilt 10 sayı1,72-74.
Başar E., Cilt ve orbita cerrahisinde lazer in: Oftalmolojide laser ed: Eldem B et ali 22.Ulusal Oftalmoloji Kurs Kitabı, Şahin Matbaası, Ankara 2002, 191-205.
Başar E., Akova A., Mirzataş, Ç.: Nazolakrimal drenaj sistem tıkanıklıklarında antegrad teknik ile balon kateter tedavisi. Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi 2002,33,214-217.
Başar E, Oğuz H, Özkırış A, Dikici K. Komitan erişkin şaşılıklarda cerrahi tedavi. MN Oftalmoloji 8,75-77,2001.
Başar E., Oğuz H., Ermiş S.: Overcorrecting minus lens application for intermittent exotropia. Annals of Medical Sciences.2001,9:3, 132-134.
Başar E., Korkmazlar Ü. Disleksi Oftalmologların sık karşılaştıkları bir problem T. Oft. Gaz. 29,164-167,1999.
Güzey M, Başar E, Satıcı A., Özardalı I, Bitiren M: Deneysel kirpik follikülü destrüksiyonunda kriyoterapi, Nd: Yağ laser ve yüksek frekanslı radyo dalgalarının karşılaştırılması. Histopatolojik değerlendirme T. Oft. Göz, 29,4:8,1999.
Başar E., Özkırış A., Güzey M., Mirzataş C., Oğuz V. Konjenital çift elevatör felci ve Blefaroptozisi Olan Seçilmiş Olgularda Cerrahi Deneyimlerimiz. T. Oft. Gaz.29,173-179.1999.
Başar E., Demir M., Akman C., Islak C., Mirzataş C: Epiforalı Olgularda Dijital Substraksiyon makrodakriyosistografi. Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi, 29 (3), 123-126, 1998.
Başar E., Sklera Hastalıkları , Göz Hastalıkları ,Özkan Ş, Pazarlı H, Oğuz V, Akar S (Eds). İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dilek Ofset, İstanbul , 1997, 167-172,
Başar E., Nistagmus Göz Hastalıkları , Özkan Ş., Pazarlı H., Oğuz V., Akar S. (Eds).İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Dilek Ofset, İstanbul, 1997, 167-172.
Başar E., Ermiş S.,Mirzataş C., : Oftalmolojide kozmetik blefaroplasti MN New Vision, 1997, 2:1,7-11.
Başar E., Mirzataş C., Ermiş S.: Lagoftalmide altın plak uygulamalarımız T.Oft.Gaz. , 1997,27,128-131.
Başar E., Gürler B.: Disosiye vertikal deviasyon. MN Oftalmoloji, 1997,4:6,467-469.
Başar E., Güngör Ü., Çerçi T., Ermiş S., Tolun H., Oğuz B.: Ambliyopi taramasında kullanılabilir bir metod “Brückner Testi” Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 1996, 5, 356-358.
Başar E., Mirzataş C., Çerçi T.: Levator rezeksiyonunda eksternal yaklaşım: MN Oftalomoji 1996,3:4,368-370.
Başar E.: Nüks Daksiyosistitler, Jones Tüpü Oküloplastik Cerrahi Bülteni, Atatürk Üniversitesi , İİBF Bilgi İşlem Birimi. Erzurum. 1996,45-53.
Başar E., Ermiş Ş.: Konverjans fazlalığı tip esotropyada progressif cam uygulamalarımız T.Oft., Gaz. 26,184-187,1996
Mirzataş C., Başar E., Gürler B.: Epifora tedavisinde cerrahi ile birlikte silikon tüp uygulaması.Türk Oft.Gaz,25,217-219,1995.
Başar E., Mirzataş C.: Blefaroptozis Operasyonlarında silikon çubuk kullanımı TOD XXVIII.Kongresi Bülteni,Antalya, 1994, 943-945.
Başar E., Tolun H., Kendiroğlu G.; Streopsis testleri ile ambliyopi taraması TOD XXVIII. Kongresi Bülteni, Antalya, 491-494,1994.
Dikici K, Başar E: %1’lik prednizolon asetat göz damlasının göz içi basıncı üzerine etkisi. T. Oft. Gaz. 23:244,1993.
Başar E., Badeeb O., Marzouki A: Kral Abdülaziz Ünivertisesinde intraoküler lans deneyimlerimiz, Türk Oft. Gaz., 22,330-334, 1992.
Başar E., Demirci S., Mirzataş Ç.: Topically applied gentamicin in ocular surger. Turk J Med Biol Res., Vol3, Number 2, April, 1992.
Başar E., Erçıkan C, Korman U., Cenani A.: Crouzon sendromu: Oftalmolojik, radyolojik, genetik inceleme. Türk Oft., Gaz., 22, 410-413, 1992.
Başar E., Öncel M, Erçıkan C, Abry M: Persistent hiperplastik primer vitreus (P.H.P.V.). Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 23:3, 487-49, 1992.
Başar E., Mirzataş Ç., Hadjıpour H.: Primer pterijumda kombine tedavi, TOD XVI Kongresi Bülteni, Bursa, 1992, 33-36.
Özçetin H., Başar E., Özuysal İ.; Kliniğimizde ilk ön kamara lens implantasyonu. Bursa Oftalmoloji Derneği, VI. Kış Simpozyumu Bülteni. Uludağ Üniversitesi Matbaası, 107-108.
Başar E., Özçetin H.: Ankilozlu spondilartritle birlikte görülen bir iridosiklit olgusu Uludağ Üniv. Tıp Fak. Dergisi, 11:1 (185-188), 1984.
Başar E., Özçetin H.: Bursa’da ilk inferior oblik kas cerrahisi ameliyatı. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Dergisi. 11:1 (141-143), 1984.
Saraçoğlu A., Başar E., Özer S.: Kliniğimizde yapılan dakriosistorinostomi ameliyatları ve sonuçları. TOD XVI Kongresi Bülteni İzmir, 1987, 321-324.
Başar E., Özer S: Delici göz, yaralanmalarında prognoz. TOD XVI Kongresi Bülteni, Bursa, 1987, 51-57.
Palalı Z., Özcan A., Tokgöz N., Başar E., Aydınları A.: Sjögren Sendromu. Toraks Hastalıkları Yıllığı, Eren Matbaası, Bursa 1982, 33-35.
Başar E.: Ametrop ve emetroplarda horizontal motor füzyon değerleri üzerine bir araştırma. XV. Ulusal Türk Oftal. Kong. Bült. Bursa, Üniv. Matbaası, 1981, 344-349.
Başar E., Yöney E.: A-V Sendromlarında cerrahi tedavi. XV Ulusal Türk Oftal. Kongresi Bült. Bursa, Üniv, Matbaası, 1981, 339-343.
Özçetin H, Başar E, Uslu O.: Şaşılıkta Penelizasyon tedavisi. Bursa Tıp Fak, Der, 7:33-38, 1980.
Başar E., Sarıçoğlu A, Özçetin H.: Xenon arc fotokoagülasyonunun kornea kalınlığına etkisi üzerine bir çalışma XVI Türk Oftal. Kong. Bült. Matbaası Tekn, 1980. İstanbul, 107-199.
Özçetin H, Özçetin S, Kızılaslan M, Başar E: Kliniğimizde trabekülektomiden elde ettiğimiz ilk sonuçlar. XIV. Ulusal Türk Oftal. Kong. Bült, Matbaa Tekn, İstanbul, 1980, 265-271.
Özçetin R, Özçetin S., Kızılaslan M., Başar E. Kliniğimizde yapılan kombine trabekülektomi ve lens ekstraksiyonu ameliyatlarının ilk sonuçları. T. Oft. Gaz. 9:229-235, 1979.
Özçetin H, Sarıoğlu A, Özyardımcı N, Çetinkaya S, Başar E, Ethambutol toksik ambliyopsisi. Bursa Tıp Fak. Der., 6:209-215, 1979.
İskeleli G., Başar E.: Bir kornea plana olgusu.. T. Oft. Gaz. 9:157-161, 1979.
Başerer T., Başeren N., Başar E., Kendiroğlu G., : Usher Sendromu münasebetiyle bir ailenin beş jenerasyonunun araştırılması. T. Oft. Gaz. 7:139-152, 1977.

Tez: Doç. Dr. Emel Başar’ın Uzmanlık Tezi.” Emetrop ve Ametroplarda Motor Füzyon Değerleri Üzerine Bir Araştırma” adı altında 1980 yılında Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde basılmıştır.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Başar E. Göz çevresi estetiği. 2.İstanbul Anti-aging kongresi 23-26 Kasım 2006- İstanbul.
Başar E. Et al. Ezotropyalarda botolinum toksini ile tedavi. 40.TOD Ulusal Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006, Antalya.
Başar E (Kurs Egitmeni). Blefaroplasti 40. TOD Ulusal Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2006, Antalya.
Başar E. Perioküler yaşlanma ve tedavisi. 1.Uluslararası Anti-aging kongresi. 09-12 Kasım 2005,İstanbul.
Başar E. Miyopi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.Adolesan Sağlığı Sempozyumu 10-11 Mart 2005, İstanbul.
Başar E (Kurs Eğitmeni). Anormal retinal korrespondans 39. TOD ulusal kongresi 17-21 Eylül 2005,Antalya.
Başar E. Periorbital selülit ve göz bulguları. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Bilimsel Toplantıları.13 Mayıs 2004, İstanbul.
Başar E. Okuloplastik cerrahide yenilikler (panelist) Türk Oftalmoloji Derneği XXVI.Kış Sempozyumu 24-26 Aralık 2004, Bursa.
Başar E (Canlı Cerrahi Uygulamacısı). Okuloplastik Cerrahi Kursu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 6-7 Kasım 2004,Ankara.
Başar E. Yenidoğanda göz problemleri (panelist). Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı,18 Aralık 2003, İstanbul.
Başar E. Oküloplastik cerrahide lazer uygulamaları (panelist) TOD Bursa Eğitim toplantısı. 19 Aralık 2003, Bursa.
Başar E. Okuloplastik cerrahi toplantısı (panelist). I.Batı Karadeniz Oftalmoloji toplantısı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 24-26 Ekim 2003, Zonguldak.
Başar E. Cilt ve orbita cerrahisinde lazer (panelist) Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 5-7 Nisan 2002, Ankara.
Başar E(Kurs Eğitmeni ). Şaşılık muayenesi-duyusal testler. TOD 36.Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 5-9 Ekim 2002, Ankara.
Başar E (Canlı Cerrahi Toplantısı). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları 2002 Anabilim Dalı toplantısı. 16-17 Kasım 2002, İzmir.
Başar E. Yüzeyel lazer blefaroplasti (panelist). 35.Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 23-26 Eylül 2001, İzmir.
Başar E (Kurs Eğitmeni). TOD 35.Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Şaşı çocukta nedenlere göre tedavi planlaması 23-26 Eylül 2001, İzmir.
Başar E.: Trahom ve korneal neovaskülerizasyonlar in: Oküler neovaskülarizasyonlar. Eğitim kitapları serisi, Nol, Novartis yayınları 2001,P: 17-22.
Başar E, et all. Xanthelasma tedavisinde alternatif metod (tebliğ).TOD 34.Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Eylül – 4 Ekim 2000, Antalya.
Başar E (Kurs Eğitmeni). Oblik kas cerrahisi. 34.TOD Ulusal Kongresi, 2000, Antalya.
Başar E: Trahom ve kornea neovaskularizasyonu (panelist) Türk Oftalmoloji Derneği Erzurum-Trabzon Şubesi Yaz Sempozyum “Kornea neovaskularizasyonları Paneli” (Dr.Zeki Sevimli’nin anısına) 10-13 Haziran 1999, Erzurum.
Başar E.: Konjenital kataraktlar ve ilgili sendromlar (panelist) Uludağ’99 Oftalmoloji Günleri “Katarakt Paneli” 11-14 Mart 1999, Bursa.

Başar E.: Ptozis cerrahisinde arka yaklaşım (panelist) Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi Aylık Toplantısı “Ptozis Paneli” 10 -12 1998, İstanbul.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Gedar ÖM. Girişimsel ve perioküler kozmetik uygulamalar. In Orucoglu F(ed). Güncel ve Özet Oftalmoloji Başar E (Kısım Editörü ve redaktör).İstanbul Kutlu Yayınevi 2018 p.371-380
Orucoglu F. Okuloplasti Güncel ve Özet Oftalmoloji. Başar E. (Kısım editörü ve Redaktör) İstanbul. Kutlu Yayınevi 2018 p.343-370
Başar E. “Çocuklarda Göz Kapağı Anomalileri”. Temel Pediatri E.Hasanoğlu-R.Durunsel, A. Bideci, Ed. Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, ss.1482-1483, 2010
Başar E. Çocuklarda Lakrimal Sistem Hastalıkları. In Basar E(ed).Istanbul, Medya Tower Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri , Martı Ofset 2009. P. 263-267
Başar E. Ezotropya. In. Başar E (ed). Çocuklarda Göz Hastalıkları İstanbul, Medya Tower Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri . Martı Ofset. 2009. P. 177-182
Başar E.”Şaşılık Cerrahisi Komplikasyonları “, Şaşılık, Tamçelik N, Ed.TOD Eğitim Yayınları, EPSİLON, İstanbul, ss.375-386, 2008
Kitap yazarlığı; Aile içi şaşılık el kitapçığı. İntaş matbaası – İstanbul 2006
Başar E. Oküloplastik cerrahide lazer. Çalışkan Ö, Özçetin H (eds): Oküloplastik Cerrahi Türk Oftalmoloji Derneği. Eğitim Yayınları Fikret Özsan Matbaası Bursa, No:I. 2003, 457-464
Başar E. (Editör): Oküler neovaskülarizasyonlar. Eğitim Kitapları Serisi No:1, Novartis yayınları 2001.
Başar E: Sklera hastalıkları. (Özkan Ş, Pazarlı H, Oğuz V, Akar S, eds) Göz Hastalıkları. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dilek Ofset, İstanbul, 1997, 167-172.
Başar E: Nistagmus (Özkan Ş, Pazarlı H, Oğuz V, Akar S, eds) Göz Hastalıkları. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dilek Ofset, İstanbul, 1997, 403-408.

Medical Fields of Interest

• Strabismus
• Strabismus Surgery – Horizontal Deviations (In Children and Adults)
• Strabismus Surgery – Vertical Deviations (In Children and Adults)
• Transposition Surgery in Strabismus (In Children and Adults)
• Botulinum Toxin (Botox) Treatment in Strabismus (In Children and Adults)
• Botulinum Toxin (Botox) Application for Ocular Movement Paralysis in Diabetic Patients
• Nystagmus Treatment
• Botulinum Toxin (Botox) Treatment in Nystagmus
• Amblyopia Treatment (Lazy Eye)
• Eyelid Ptosis (Drooping Eyelids) – Ptosis (In Children and Adults)
• Treatment of Tear Duct Obstructions in Children
• Eyelid Plastic and Aesthetic Surgeries
• Botulinum Toxin (Botox) Applications Around the Eyes
• Double Vision (Diplopia) Treatment
• Seventh Nerve Paralysis (Lagophthalmos) Treatment, Gold Weight and Hyaluronic Acid Injection Applications

Open chat
Hello, How can we help you?