Skip to main content

PROF. SHİRKHAN AMIKISHIYEV, MD

Romatoloji

E-Mail: hastane@biruni.edu.tr
Phone: 444 8 276

PROF. SHİRKHAN AMIKISHIYEV, MD

Education

Bachelor’s Degree Azerbaijan
Medical University Faculty of Medicine 2005-2011
Master’s Degree Azerbaijan
Medical University Faculty of Medicine 2005-2011
Doctorate / Proficiency in Arts Istanbul University
Istanbul Faculty of Medicine Internal Medicine 2013-2017
Doctorate / Proficiency in Arts Istanbul University
Istanbul Faculty of Medicine Rheumatology 2018-2022

Experience

Specialization in Medicine Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine 2013-2017
Subspecialty Student Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Rheumatology Subdepartment 2018-2022
Internal Medicine Specialist Memorial Behçelievler Hospital 2018-2023
Assistant Professor Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Rheumatology Subdepartment 2022-2023

Scientific Publications

Criteria for hyperinflammation developing in coronavirus disease-19: analysis of two cohorts from different periods of the pandemic
Shirkhan Amikishiyev MD, M. Guven Gunver PhD, Murat Bektas MD, Sarvan Aghamuradov MD, Burak Ince MD, Nevzat Koca MD, Ege Sinan Torun MD, Numune Aliyeva MD, et al.
Arthritis & Rheumatology. doi.org/10.1002/art.42417
Reinfection with SARS‐CoV‐2 in a kidney transplant recipient
Amikishiyev Shirkhan, Demir Erol, Aghamuradov Sarvan, et al.
Transplant Infectious Disease 2021. doi: 10.1111/tid.13695
Tocilizumab treatment in severe COVID-19: a multicenter retrospective study with matched controls
Ali Mert, Haluk Vahaboğlu, Ferhat Arslan, Ayşe Batirel, Kemal Tolga Saraçoğlu, Aliye Bastug, Atahan Çağatay, İlim Irmak, Gülçin Telli Dizman, İhsan Ertenli, Lütfye Nilsun Altunal, Buket Ertürk Sengel, Mehmet Bayram, Ahmet Omma, Shirkhan Amikishiyev et all.
Rheumatology international 2021:1-11. doi: 10.1007/s00296-021-04965-6.
Behçet disease, familial Mediterranean fever and MEFV variations: More than just an association. Seyahi, E., Ugurlu, S., Amikishiyev, S., & Gul, A. (2023).
Clinical immunology, 251, 109630. doi:https://doi.org/10.1016/j.clim.2023.109630
“Efficacy of Rituximab on Disease Activity, Severity, and Disease-Related Damage in Patients with Immunosuppressive-resistant Systemic Sclerosis” Y. Yalçınkaya Et Al. , TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES , vol.53, 2023 doi:10.55730/1300-0144.5739
Malnutrition treatment and follow-up in Clinical Nutrition Outpatient Clinic was associated with increased muscle mass
Bulent Saka , Murat Bektas , Oguz Kagan Bakkaloglu , Shirkhan Amikishiyev et al. Nutrition 2022:111680. DOI:10.1016/j.nut.2022.111680.
Malnutrition risk in hospitalized patients measured with Nutrition Risk Screening 2002 tool and its association with in-hospital mortality
O.K. BAKKALOGLU, M. BEKTAS, B. INCE, S. AMIKISHIYEV, Y.B. TOR, M. ALTINKAYNAK, Y. GOKSOY, B. OZMEN, S. BUYUKDEMIR, S.N. ERTEN, T.S. AKPINAR, B. SAKA
Eur Rev Med Pharmacol Sci 2023 Jun;27(12):5812-5821. doi: 10.26355/eurrev_202306_32820.
Hypovitaminosis D is associated with endothelial dysfunction in patients with metabolic syndrome.
U Oruc Coşkun, E Akpinar Yunus, Amikishiyev Shirkhan, et al. Current Vascular Pharmacology 2017;15:152-7. DOI: 10.2174/1570161114666161003093443.
Low concentrations of adropin are associated with endothelial dysfunction as assessed by flow-mediated dilatation in patients with metabolic syndrome
Coskun U. Oruc, Yunus E. Akpinar, Elmire Dervisoglu, Shirkhan Amikishiyev et.all. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) 2017;55:139-44. DOI: 10.1515/cclm-2016-0329.
Acquired FVIII and FIX inhibitors after pregnancy: a case report
Kose M, Bakkaloglu OK, Amikishiyev S, et al.
Acta haematologica 2016;136:229-32. DOI: 10.1159/000445706.
Tümör nekrozis faktör-alfa inhibitörü tedavisi gereken aksiyel spondiloartritli hastalarda klinik özellikler ve tedavi sonuçları
Yasemin Yalçınkaya, Özlem Pehlivan, Nihat Hüseyinsinoğlu, Numune Aliyeva, Shirkhan Amikishiyev, Bahar Artım Esen, Ahmet Gül, Murat İnanç, Mahmude Lale Öcal
Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology • Cilt / Volume 13 • Sayı / Issue 3 • Aralık / December 2021.

Kitap bölüm:
Ürtikeryal Lezyonlar ile Seyreden Otoinflamatuar Sendromlar
Autoinflammatory Syndromes with Urticarial Lesions
Shirkhan AMİKİSHİYEV, Murat BEKTAŞ, Ahmet GÜL, Demir S, editör. Ürtiker ve Anjiyoödem. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.51-7.
Herediter Periyodik Ateş Sendromları ve Otoinflamatuvar Hastalıkların Genetik Tanısı
Prof. Dr. Ahmet Gül, Uzm. Dr. Shirkhan Amikishiyev
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı. Klinisyenler için genetik testler
A Rare Differential Diagnosis of Chronic Urticaria: Monogenic Autoinflammatory Disorders Associated with Urticaria: Cryopyrin-associated Periodic Syndrome and Others. Demir Semra, Gelincik Asli, Öztop Nida, Amikishiyev Shirkhan et al. Urticaria: Interesting Cases 2020:2.

Sözlü Bildiriler:

PRELIMINARY CRITERIA FOR MACROPHAGE ACTIVATION SYNDROME ASSOCIATED WITH CORONAVIRUS DISEASE-19. Amikishiyev Shirkhan, Gunver M, Bektas M, et al. BMJ Publishing Group Ltd; 2021 (EULAR Congress sözlü bildiri)
Potential Predictors of Outcome for Anakinra Treatment in COVID-19 Patients with Macrophage Activation Syndrome. Amikishiyev Shirkhan, Deniz R, Gunver M, et al. Arthritis & Rheumatology 2021:3241-3 (ACR Congress)
Sistemik Skleroz ile İlişkili Özofagus Striktürü Gelişen Bir Olgunun Seyri. Shirkhan Amikishiyev, Yasemin Yalçınkaya, Numune Aliyeva, Bahar Artım Esen, Ahmet Gül, Murat Inanc. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı. Sistemik Skleroz Sempozyumu 2023
Sistemik Skleroz ile İlişkili İlerleyici İnterstisyel Akciğer Hastalığı: Olgu Sunumu. Shirkhan Amikishiyev, Bahar Artım Esen, Ahmet Gül, Murat Inanc, Yasemin Yalçınkaya. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı. Sistemik Skleroz Sempozyumu 2023
Pulmoner Arteriyal Hipertansiyonu Olan Sistemik Sklerozlu Hastalarda Mortalite Ve İlişkili Faktörler, Tek Merkez Analizi. Shirkhan Amikishiyev*, Yasemin Yalçınkaya, Konul Mammadova, Numuna Aliyeva, Gorkem Durak, Bahar Artim-Esen, Ahmet Gül, Ahmet Kaya Bilge, Gülfer Okumuş, Murat Inanc. Ulusal 2023 sözlü bildiri
Pulmoner Arteriyal Hipertansiyonu olan Sistemik Sklerozlu Hastalarda Mortalite ve İlişkili Faktörler, Tek Merkezden 44 Hastanın Analizi. Shirkhan Amikishiyev*, Yasemin Yalçınkaya, Konul Mammadova, Numuna Aliyeva, Gorkem Durak, Bahar Artim-Esen, Ahmet Gül, Ahmet Kaya Bilge, Gülfer Okumuş, Murat Inanc. Hedef 2022, sözlü bildiri birincisi
The Relationship Between the NETosis Findings and Disease Activity in Behcet Disease (American College of Rheumatology Congress, Presentation Type: Oral, 2023)
Lizinürik Protein İntoleransı Zemininde Gelişen Sistemik Lupus Eritematozus Vakası (16. Anadolu Romatoloji Günleri, 2023). Shirkhan Amikishiyev, Yağmur Canturk, Burak Ince, Aysenur Yilmaz, Ubeyde Ayse Gulseren, Lala Alili, Züleyha Bingöl, Yasemin Yalçınkaya, Bahar Artım Esen, Murat Inanc, Ahmet Gül
COVID-19-İlişkili Makrofaj Aktivasyon Sendromlu Hastalarda Anakinra Tedavisine Yanıtı Öngörebilecek Bulguların Araştırılması (2021, Romatolojide Hedef 2021 Sempozyumu, Türkiyə) (SS-10; Ulusal Romatoloji Dergisi Romatolojide Hedef 2021 Sempozyumu Bildiri Özetleri / 27-30 Ekim 2021) Amikishiyev Shirkhan, Deniz R, Gunver M, ve s.
COVID-19 İlişkili Pulmoner Makrofaj Aktivasyon Sendromunda Öncül Kriter Çalışması Shirkhan Amikishiyev, Mehmet Guven Gunver, Murat Bektas, Sarvan Aghamuradov, Burak Ince, Nevzat Koca, Ege Sinan Torun, Numuna Aliyeva, Selma Sarı, Cigdem Cetin, Banu Çiçek Yalçın Dulundu, Rabia Deniz, Fatih Kemik, Besim Fazil Agargun, Ubeyde Ayse Gulseren, Beliz Besisik, Onur Alkan, Ceren Bağrıaçık, Yavuz Burak Tor, Yunus Catma, Gorkem Durak, Sevim Mese, Ali Agacfidan, Murat Kose, Mustafa Erelel, Arif Atahan Çağatay, Serap Şimşek Yavuz, Sevgi Kalayoglu Besısık, Figen Esen, Ahmet Gül (İstanbul Tıp Fakültesi, Geleneksel İç Hastalıkları Günleri, İnteraktif Güncelleştirme 2022 kongresi).
Adalimumab tedavisi sırasında COVID-19 ilişkili pulmoner MAS gelişen ve yüksek doz anakinra ihtiyacı olan olgu sunumu. Yusuf Emre Uzun, Shirkhan Amikishiyev, Ahmet Gül, Timur Selçuk Akpınar (İstanbul Tıp Fakültesi, Geleneksel İç Hastalıkları Günleri, İnteraktif Güncelleştirme 2022 kongresi)
Tosilizumab tedavisine kısmi, intravenöz yüksek doz Anakinra tedavisine tam yanıtlı COVID-19 sitokin fırtınası. Shirkhan Amikishiyev, Murat Bektaş, Sarvan Aghamuradov, Atahan Çağatay, Mustafa Erelel, Murat Köse, Ahmet Gül. COVID-19 Pandemisi ve Romatolojik Hastalıklar, Multidisipliner Toplantı, Cerrahpaşa Romatoloji derneği, 2020
A Case of Amyloidosis due to DADA2 and HA20. Shirkhan Amikishiyev, Burak Ince, Murat Bektas, Yasemin Yalçınkaya, Bahar Artım Esen, Murat Inanc, Ahmet Gül. FMF World Congress
COVID-19 Sonrası Tekrarlayan Erişkin Tipte Multi-Sistem İnflamatuvar Sendrom (MIS-E): Olgu Sunumu. Shirkhan Amikishiyev, Gamze Kemeç, Nevzat Koca, Selma Sarı, Burak Alkaç, Farah Jamal Taha, Alpay Medetalibeyoğlu, Murat Köse, Ahmet Gül. EULAR Onaylı Orta Düzey Ultrason Kursu ve Romatoloji Sempozyumu, 2022
Sistemik Skleroz ile İlişkili Çoklu İmmünsupresif Tedaviye Dirençli ve İlerleyici İnterstisyel Akciğer Tutulumu ve Bu zeminde Gelişen Akciğer Malignitesi. Shirkhan Amikishiyev, Yasemin Yalçınkaya, Numune Aliyeva, Bahar Artım Esen, Ahmet Gül, Gulfer Okumus, Murat Inanc Sistemik Skleroz Sempozyumu 2022
COVID-19-İlişkili Makrofaj Aktivasyon Sendromunda Dinamik Laboratuvar DeğişikliklerininHesaplanması. Mehmet Guven Gunver, Shirkhan Amikishiyev (2021, Romatolojide Hedef 2021 Sempozyumu, Türkiyə) (SS-06; Ulusal Romatoloji Dergisi Romatolojide Hedef 2021 Sempozyumu Bildiri Özetleri / 27-30 Ekim 2021)
Meningokok ve Tetanoz Aşı Sonrası Gelişen Katatoni ve Pulmoner Emboli Kliniği ile Tanı Konulan Erişkin Tip Multisistemik İnflamatuvar Sendrom Olgusu. (2021, Olgularla İnflamasyon Multidisipliner Yaklaşım, Türkiyə)
Sistemik Skleroz Seyrinde Konstitusyonel Bulgular ve Akut Faz Yüksekliği ile Başvuran Renal Karsinom Olgusu (2021, Olgularla İnflamasyon Multidisipliner Yaklaşım, Türkiyə) (SS-016). Numune Aliyeva, Yasemin Yalçınkaya, Shirkhan Amikishiyev, Bahar Artım Esen, Ahmet Gül, Murat İnanç. İstanbul Tıp Fakultesi İç Hastalıkları ABD Romatoloji BD
Sistemik Skleroz Hastalarında COVID-19 İnfeksiyonu sıklığı ve Seyri: Tek Merkez Deneyimi (2021, Romatolojide Hedef 2021 Sempozyumu, Türkiyə) (SS-11; Ulusal Romatoloji Dergisi Romatolojide Hedef 2021 Sempozyumu Bildiri Özetleri / 27-30 Ekim 2021)
Biyolojik Tedavi Kullanan Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında COVID-19 İnfeksiyonu Seyri: Tek Merkez Deneyimi (2021, Romatolojide Hedef 2021 Sempozyumu, Türkiyə) (SS-12; Ulusal Romatoloji Dergisi Romatolojide Hedef 2021 Sempozyumu Bildiri Özetleri / 27-30 Ekim 2021)

Poster Bildiriler:
Phenotypes of the Patients with More Than One Autoinflammatory Gene Variant: Classified Diseases and Mixed Autoinflammatory Disorders (MAID) (American College of Rheumatology Congress, Presentation Type, 2023). Shirkhan Amikishiyev, Tuğba Kalaycı, Lale Soltanova, Yasemin Yalçınkaya, Bahar Artım Esen, Murat Inanc, Ayla Şahin, Sema Sırma Ekmekci, Neslihan Abacı, Şükrü Öztürk, Şükrü Palanduz, Ahmet Gül
Clinical Features of the Patients with NLRP1 Gene Variants and a Systemic Autoinflammatory Phenotype (American College of Rheumatology Congress, Presentation Type: Poster, 2023). Shirkhan Amikishiyev, Tuğba Kalaycı, Rabia Deniz, Yasemin Yalçınkaya, Bahar Artım Esen, Murat Inanc, Ayla Şahin, Sema Sırma Ekmekci, Neslihan Abacı, Şükrü Öztürk, Şükrü Palanduz, Ahmet Gül
The Efficacy and Safety of Rituximab in 26 Cases of Treatment Resistant Systemic Sclerosis with Severe Disease Assessed by Activity Scores (6th Systemic Sclerosis World Congress 2020) (P.321; Journal of Scleroderma and Related Disorders 2020, Vol. 5(1S) 1–307; https://doi.org/10.1177/2397198319898367)
The relationship Between Disease Activity and Severity in Systemic Sclerosis: A Prospective Analysis of 278 Patients (6th Systemic Sclerosis World Congress 2020) (P.147; Journal of Scleroderma and Related Disorders 2020, Vol. 5(1S) 1–307; https://doi.org/10.1177/2397198319898367 )
Evaluation of Different Classification Criteria in Systemic Sclerosis in a Turkish Cohort: The Importance of Non-Skin Manifestations, Serology and Capillaroscopy (6th Systemic Sclerosis World Congress 2020) (P.148; Journal of Scleroderma and Related Disorders 2020, Vol. 5(1S) 1–307; https://doi.org/10.1177/2397198319898367
The relationship Between Disease Activity and Severity in Systemic Sclerosis: A Prospective Analysis of 278 Patients (EULAR 2020) (THU0349; http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-eular.6129 )
The Efficacy and Safety of Rituximab in 27 Cases of Treatment Resistant Systemic Sclerosis with Severe Disease Assessed by Activity Scores (EULAR 2020) (STAO346: http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-eular.6053)
Evaluation of Different Classification Criteria in Systemic Sclerosis in a Turkish Cohort: The Importance of Non-Skin Manifestations, Serology and Capillaroscopy (EULAR 2020) (THU369; http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-eular.6000)
Favourable Short-term Course of COVID-19 in Patients with Familial Mediterranean Fever Using Biologic Agents (EULAR 2021) (POS1259; http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2021-eular.3903)
Systemic Sclerosis Associated Pulmonary Arterial Hypertension: Predominance of Pulmonary Fibrosis as a Risk Factor for Mortality in a Single Center Cohort (EULAR 2021) (ABO448; http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2021-eular.3460)
Systemic Sclerosis Associated Pulmonary Hypertension: Predominance of Pulmonary Fibrosis as a Risk Factor for Mortality in a Single Center SSC-PH Cohort (7th Systemic Sclerosis World Congress; ID 255)
Frequency and Clinical Characteristics of Scleroderma Renal Crisis from Turkey: Most Patients Do Not Have a Treatment History of High Dose Corticosteroids and ACE Inhibitors (7th Systemic Sclerosis World Congress; ID 260)
COVID-19 Infections in Patients with Systemic Sclerosis: Factors Associated with Hospitalization (7th Systemic Sclerosis World Congress; ID 260)
Ciddi vasküler hasar nedeniyle spesifik vazodilatör kullanan Sistemik skleroz hastalarının klinik ve tedavi özellikleri (Ulusal Romatoloji Buluşması 2020, Türkiyə).
Silikozis İlişkili Otoimmün Hastalıklar ve Anakinra Tedavisinin Anti-inflamatuvar Etkinliği. (5. Ulusal Romatoloji kongre bildiri PS-138). Çiğdem Çetin, Elif Altundaş Hatman,Shirkhan Amikishiyev, Yasemin Yalçınkaya, Lale Öcal, Murat İnanç, Bahar Artım Esen, Esen Kıyan, Zeki Kılıçaslan, Ahmet Gül
Multiple myelom tanısı ile otolog an kök hücre nakli olgularında infeksiyon sıklığı ve tipi; tek merkez deneyimi. Shirkhan Amikishiyev, Sevgi Kalayoğlu Beşışık, İpek Yönal Hindilerden, Mustafa Nuri Yenerel, Meliha Nalçacı, Deniz Sargın (Iç xəstəliklərini bitirmə və uzmanlıq tezim, 2017-ci ild Ulusal Hematologiya kongresində poster sunumu).
Infection Rates Across the Autologous Stem Cell Transplantation with Reflection of Multiple Myeloma Induction Story in Turkey. Shirkhan Amikishiyev, Sevgi Kalayoğlu Beşışık, İpek Yönal Hindilerden, Mustafa Nuri Yenerel, Meliha Nalçacı, Deniz Sargın. XIV. Eurasian Hematology-Oncology Congress

Sertifika:
24-26 Ekim 2021 tarihinde Antalya’da yapılan EULAR sertifikalı Basic Ultrason kursu sertifikası
23-27 Mart 2022 tarihinde Antalya’da keçirilen EULAR sertifikalı Intermediate Ultrason kursu sertifikası
20 Şubat 2022 de Sakaryada düzenlenen Kapilleroskopi kursu sertifikası

Medical Fields of Interest

Connective tissue diseases
Spondyloarthropathies
Vasculitides
Familial Mediterranean fever
Crystal arthropathies
IgG4-related disease

Awards

Initial Criteria Study in COVID-19 Associated Pulmonary Macrophage Activation Syndrome (Presented as Oral Presentation and Won First Prize at the Istanbul Faculty of Medicine, Traditional Internal Medicine Days, Interactive Update 2022 Congress)
Analysis of Mortality and Associated Factors in Patients with Systemic Sclerosis with Pulmonary Arterial Hypertension: Analysis of 44 Patients from a Single Center (Presented as Oral Presentation and Won First Prize at the Target in Rheumatology 2023 Symposium)

Open chat
Hello, How can we help you?